Sisustus17.01.2011

Koskisen vanerilevylle palonsuojaus

Palonsuojaus mahdollistaa vanerilevyn käyttämisen isojn julkitilojen sisustamisessa. Kuva: Thomas Harrysson.

Palonsuojaus mahdollistaa vanerilevyn käyttämisen isojn julkitilojen sisustamisessa. Kuva: Thomas Harrysson.

Tukkureiden toive palonsuojatusta vanerilevystä on vihdoin toteutunut!

Koskisen vanerilevylle on nyt mahdollista saada tilauksesta B-luokan palonsuojaus, jolloin sitä voidaan käyttää esimerkiksi julkisten tilojen seinä- ja kattorakenteissa sekä erilaisissa katsomorakenteissa. Palosuojattu levy ei tuota palaessaan lämpöä niin paljoa, että se edistäisi palon leviämistä. Myös sen syttyminen on heikkoa.

Palosuojattujen puutuotteiden kysynnän ennustetaan kasvavan merkittävästi lähivuosina. Käyttökohteita löytyy useita etenkin rakennus- ja laivateollisuudesta sekä kuljetuspuolelta.

Palonsuojaus Ruotsista

Myös Koskisella uskotaan vahvasti palonsuojattujen tuotteiden kysyntään.

- Alihankkijamme toimesta tehtävä palonsuojaus suojaa levyä ilman että sen ulkonäkö tai käytettävyys kärsii. Jatkossa voimme tarjota palonsuojattuja vanerituotteittamme esimerkiksi konserttihallien, teattereiden, kauppakeskusten ja muiden suuren koko luokan julkisten tilojen sisustusmateriaaliksi, Koskisen tuotekehityspäällikkö Riitta Ahokas kertoo.

Mielenkiintoinen markkina

Koskisen Ruotsin myyntiedustuston vetäjä Annika Kristiansson näkee palonsuojatun vanerilevyn markkinoissa potentiaalia, mutta sanoo edelleen puheissa vilistelevien kansallisten standardien moninaisuuden aiheuttavan melkoisesti epäselvyyttä.

- Palonsuojattu vaneri taistelee kilpailutuksissa muiden puu- ja levytuotteiden rinnalla. Uuden tuotteen osalta markkina-alue on meille vielä uusi ja siinä on paljon opeteltavaa. Tulevaisuus näyttää, miten palonsuojattu vaneri pärjää muiden tuotteiden rinnalla ja lyö itsensä läpi markkinoilla, hän pohtii.


Vaneria konserttihallin seinä- ja katsomorakenteissa.

Vaneria konserttihallin seinä- ja katsomorakenteissa.