Rakentaminen17.01.2011

Valmis pohjamaalaus suojaa ulkoverhouspaneelia

Pohjamaalaus luo hyvän tartuntapinnan pintamaalille.

Pohjamaalaus luo hyvän tartuntapinnan pintamaalille.

Koskisen ulkoverhoustuotteet maalataan ympäristöystävällisillä ja vesiliukoisilla maaleilla vakioiduissa olosuhteissa. Huolellisesti tehty pohjamaalaus antaa hyvän tartuntapinnan seuraaville käsittelyille, ja suojaa paneeleita kosteudelta ja auringolta ennen seuraavia käsittelyjä.

Tuotepäällikkö Timo Piispasen mukaan Koskisen uuden maalaamon kapasiteetti on noin 15 000 m3 maalattuja jalosteita vuodessa. Tuotteet voidaan maalata eri värisävyillä asiakkaan tarpeiden mukaan.

- Tuotteiden maalaus on osa ”one-stop-shop” –konseptiamme, jossa asiakas saa yhdellä puhelinsoitolla kaiken tarvitsemansa perussahatavarasta jatkojalosteisiin. Koskisen jatkojalostevalikoimaan kuuluvat niin sisä- kuin ulkoverhouspaneelit, lujuuslajitellut rakennesahatavarat, mitallistetut rakennetuotteet ja yhä enenevässä määrin pohjamaalatut ulkoverhoustuotteet koti- ja ulkomaan markkinoille.

Vakioidut olosuhteet

Timo Piispanen kertoo, että Koskisella pohjamaalaus tehdään tehtaalla siinä vaiheessa, kun maalin imeytyminen ja tartunta puuhun ovat parhaimmillaan. Lopputulos on aina tasalaatuinen, koska puun kosteus ja maalausolosuhteet ovat aina vakiot. Tehdasolosuhteissa myös maalin tasaista levitystä on helppo kontrolloida, jolloin saadaan paras mahdollinen lopputulos.

- Pohjamaalaus luo hyvän tartuntapohjan pintamaalille, minkä ansiosta pintakäsittely kestää paremmin ulkoiset rasitukset. Samalla se suojaa puuta kosteudelta ja auringonvalolta ennen varsinaista pintamaalausta ja jouduttaa maalaustöitä siinä tapauksessa, että pinta halutaan maalata heti asennuksen jälkeen. Toisaalta huolellinen pohjamaalaus antaa rakentajalle aikaa, jos lopullinen pintamaalaus halutaan tehdä vasta myöhemmin.

Pohjamaalattujen ulkoverhouspaneelien asiakaskuntana ovat mm. Koskisen oma taloteollisuus ja pääosin puu- ja rakennustavaraliikkeet, joista yksittäinen kuluttuja voi ostaa itselleen sopivan määrän haluamaansa ulkoverhousmallia.  Pohjamaalatut tuotteet voidaan toimittaa myös kohdetilauksina välimaalattuina esimerkiksi Teknoksen Nordica Eco -maalilla.

Suojaava maalikerros

Koskisen pohjamaalaa ulkoverhouspaneelit täysin uudelleenrakennetulla, modernilla ja tehokkaalla maalauslinjalla, joka on ollut käytössä runsaat kaksi vuotta.  Maali levitetään vakuumimenetelmällä, ja kuivataan ennen paketointia poikittaisessa kuivausuunissa.

- Käytämme vesiohenteista, ympäristöystävällistä Teknol 1881 alkydiöljypohjaista maalia, joka täyttää kaikki ulkovuorilautojen pohjamaalille asetetut vaatimukset. Se sisältää myös puun sinistymistä ja homehtumista estäviä aineita sekä UV-valolta suojaavia pigmenttejä. Maali suojaa puuta kunnes lopullinen maalaus rakennusvaiheen jälkeen on mahdollista, Timo Piispanen kertoo.

Kysyntäpiikki keväällä

Pohjamaalattujen tuotteiden kysyntä vilkastuu keväällä, jolloin säät sallivat ulkotyöt. Tällä hetkellä Koskisen ulkoverhoustuotteita tehdään jo vinhaa vauhtia varastoon, jotta palvelutaso on kunnossa sesongin alkaessa. 

- Tulevaisuudessa tavoitteena on tarjota asiakkaille yhä pidemmälle jalostettu tuote. Välimaalauksen osuus tulee vääjämättä kasvamaan, kun asiakkaat sisäistävät maalauksen aikaansaaman kustannussäästön, Piispanen sanoo.

Pohjamaalaus tuo myös huomattavan ajansäästön ja välimaalaus antaa jo lähes valmiin pinnan.

- Yksityiselle kuluttajalle voi olla tulevaisuudessa mieluisaa kerätä puutavaraliikkeen hyllystä kutistemuoviin pakattu ulkoverhousnippu. Tällöin tarvittavan määrän kerääminen on nopeaa, ja tuote pysyy puhtaana työmaalla aina lopulliseen asennukseen asti. Koskisen Sahateollisuus toimii asiakaslähtöisesti ja pyrkii tarjoamaan loppukäyttäjille yhä helpompia, nopeampia ja valmiimpia ratkaisuja, Piispanen päättää.

Valvotuissa olosuhteissa tehty pohjamaalaus antaa hyvän pohjan seuraaville käsittelyille.

Valvotuissa olosuhteissa tehty pohjamaalaus antaa hyvän pohjan seuraaville käsittelyille.