Puunjalostus09.03.2018

Kiitos Maruka - Suomalaista sahatavaraa viedään Japaniin

Koskisen ja kauppahuone Sumitomo Forestryn edustajat otettiin Marukalla vastaan iloisin tervehdyksin.

Koskisen ja kauppahuone Sumitomo Forestryn edustajat otettiin Marukalla vastaan iloisin tervehdyksin.

Japanilaisten Suomi-innostus ei ole ihan uusi asia. Useimmat tietävät, että kaukana Aasiassa ollaan innoissaan niin Muumeista kuin Marimekostakin kanssa, mutta moniko arvasi myös Koskisella olevan oma fanijoukkonsa Japanissa?

Japanilainen perheyritys Maruka on jo useiden vuosien ajan tilannut sahatavaraa Koskiselta. Yhteistyö vaativalla markkina-alueella toimii hyvin, sillä sen eteen on tehty pitkäjänteistä työtä jo vuosia kauppahuone Sumitomo Forestryn kanssa. Marraskuun lopulla Koskisen toimitusjohtaja Jukka Pahta ja sahateollisuuden johtaja Tommi Sneck olivat vierailuilla marukalaisten luona. Mukanaan he toivat sekä kiitoksia että konkreettisia kehitysehdotuksia.

“Vierailu oli erittäin lämmin ja miellyttävä. Meillä on pitkä yhteinen historia ja arvostamme molemmat tätä yhteistyötä”, Jukka Pahta kertoo. Vierailun aikana käytiin rakentavaa keskustelua Koskisen toimittamista Genban-tuotteista ja Marukan toiveista. “Tavoitteenamme on palvella asiakkaitamme vielä paremmin ja olla tällä tavalla lähempänä asiakasta”, Pahta kuvailee. Ensimmäiset Japanissa saadut kehitysehdotukset onkin jo pantu täytäntöön.

Japanin markkina-alue suomalaiselle sahateollisuudelle merkittävä, Koskiselle se on toiseksi isoin vientimarkkina heti Kiinan jälkeen. Pahta kertoo vierailulla käyneen selvästi ilmi japanilaisten halu tehdä enemmän bisnestä suomalaisten kanssa. “Vaatimukset ovat kuitenkin kovat, ja meidän on mietittävä uusia keinoja myynnin ja palvelun parantamiseksi”, Pahta linjaa. “Oli hyvin avartavaa nähdä omin silmin Japanin markkinan erilaisuus ja heidän erityistarpeensa.” Pahtan mukaan pärjätäkseen tällä markkina-alueella on ymmärrettävä japanilaisia. Tästä syystä vierailu Japaniin ei ollut Koskiselle ensimmäinen laatuaan.

Jukka Pahta, Marukan edustaja Kada-san sekä suomalaista sahatavaraa.

Jukka Pahta, Marukan edustaja Kada-san sekä suomalaista sahatavaraa. 

Tiivis kumppanuus hyvän yhteistyön taustalla

Japanissa aikaisemminkin vierailleella Tommi Sneckillä on jo paljon kokemusta japanilaisten kanssa toimimisesta. “Meillä on tiiviit suhteet ja yhteistyö jatkuu varmasti yhtä hyvänä - ellei parempana.”

Hyvistä väleistä kertoo myös tuore Kiitos Maruka -talo, perheyrityksen rakennuttama asuntola, jolla marukalaiset haluavat kuvata läheistä suhdetta Koskiseen. Idea nimetä talo suomalaisittain tuli Marukalta. “Heiltä otettiin yhteyttä ja kysyttiin suomenkielisiä sanoja, joita voisi tässä yhteydessä käyttää. Annoin muutamia vaihtoehtoja ja he valitsivat Kiitos Marukan”, Sneck kertoo.