Metsä21.06.2017

Vihreän kullan jalostajat

Vuosittain puunhankintayhtiömme Koskitukki hankki puuraaka-ainetta yli 2 miljoonaa kuutiota, pääosin yksityisiltä metsänomistajilta.

Suomessa on nyt paras aika nauttia kesästä ja metsän vehreydestä. Tämän videon myötä toivotamme teille hyvää kesää! 

Kaikkien tuotteidemme tarina alkaa suomalaisesta metsästä. Vuosittain puunhankintayhtiömme Koskitukki hankki puuraaka-ainetta yli 2 miljoonaa kuutiota, pääosin yksityisiltä metsänomistajilta. Puuraaka-aine käytetään vaneri- viilu- ja sahatuotteisiimme sekä taloteollisuutemme valmistamiin puuelementteihin ja kattoristikoihin. Kaikki puu käytetään tehtaillamme tarkasti hyödyksi, sillä sahauksessa syntyvästä purusta valmistetaan lastulevyä ja muut puunjalostuksen sivutuotteet sekä metsähake käytetään bioenergiana omassa ja lähialueiden voimalaitoksissa.

Metsän tarina ei pääty tähän, sillä vuosittain istutamme tai toimitamme istutettavaksi puun taimia yli 500 hehtaarin alueelle. Myös taimikon hoito, nuoren metsän hoito, ensiharvennus sekä muut metsänhoitopalvelut kuuluvat Koskitukin palveluvalikoimaan.