Metsä10.11.2017

Vaneritehtaan tuotannon nosto lisää koivutukin kysyntää

Hyvälaatuiselle ja järeälle koivutukille on tällä hetkellä hyvä kysyntä puumarkkinoilla.

Hyvälaatuiselle ja järeälle koivutukille on tällä hetkellä hyvä kysyntä puumarkkinoilla.

Koskisen vaneritehtaan tuotannon noston myötä hyvälaatuiselle koivutukille on hyvin kysyntää Etelä-, Itä- ja Keski-Suomessa. Koskitukin tarkka tukin katkonta tuottaa metsänomistajalle paremman hinnan myös koivutukkikaupassa.

Koivutukille riittää nyt kysyntää, sillä Koskisen vaneritehdas Järvelässä on nostanut tuotantoaan koivuvanerin menekin kasvaessa maailmalla. Koskitukki huolehtii Koskisen Järvelän vaneritehtaan ja Hirvensalmen viilutehtaan koivutukin hankinnasta. Koskisen Järvelän toimipiste onkin Suomen suurimpia, yksittäisiä tukin käyttöpisteitä, joka käyttää vuositasolla n. 700 000 m3 havutukkia ja n. 350 000 m3 koivutukkia.

Koivuvanerin käyttökohteet ovat rajattomat ja varsinkin arkkitehdit pitävät siitä kovasti. Sisustus- ja huonekalukäytön lisäksi koivuvaneria käytetään lujuutensa ja kestävyytensä vuoksi esimerkiksi rekkojen lattiamateriaalina, rakennustyömaiden tellinkilevyinä sekä erilaisten lavojen ja katsomorakenteiden lattioissa. Myös erilaisten painotuotteiden valmistuksessa käytettävät stanssauslevyt valmistetaan usein koivuvanerista materiaalin vakauden vuoksi. Järvelän lisäksi myös Koskisen viilutehdas Hirvensalmella käyttää tuotannossaan koivutukkia, josta valmistetaan ohutviiluvaneria mm. laserleikkaukseen, valaisimiin ja erilaisiin teknisiin kohteisiin muovin korvaajaksi.

Omistautuminen puulle näkyy puukaupan tekemisessä

Koskitukki tunnetaan hankinta-alueellaan luotettavana ja puulle omistautuneena puunostajana sekä erinomaisena koivutukin katkojana, sillä käytössä on paljon katkontapituuksia. Hakkuiden yhteydessä koivuerikoistyvet erotellaan omaksi puutavaralajikseen, jolla on merkittävästi korkeampi hinta kuin vaneritukilla.  

”Erikoiskoivun latvaläpimittavaatimus on 26 cm ja lyhyin pituus 28 dm. Monipuolisilla erikoistyven mitoilla ja lukuisilla muilla koivutukin katkontapituuksilla tukkiosuus saadaan mahdollisimman tarkasti hyödynnettyä, ja myyjä saa koivuistaan parhaan mahdollisen hinnan.”, kertoo Koskitukin kokenut hankintaesimies Heikki Nikkinen.

Metsäasioiden hoitaminen on helppoa Koskitukin puulle omistautuneiden asiantuntijoiden kanssa. Jokaisella Koskitukin alueella on nimetty puiden ostamisesta sekä niiden korjuusta ja kuljetuksesta vastaavat henkilöt, joiden kanssa yhteydenpito ja kaikki puukauppaan tai metsänhoitoon liittyvät sujuu joustavasti, metsänomistajan etu edellä. Kaksi kolmesta Koskitukille puita vuonna 2017 myyneistä suosittelisi Koskitukkia puunostajana myös muille metsänomistajille.

”Kuusi- ja koivutukit tulivat tarkasti talteen. Huolellista toimintaa, ja kelit huomioon ottaen pienillä vaurioilla lähtivät puut metsästä, vaikka korjuukohteessa olikin useita haasteita. Yhteydenpitokin on ollut kiitettävällä tasolla koko korjuun ajan.”, kertoo kärköläläinen yrittäjä-metsänomistaja Heikki Kymäläinen juuri päättyneestä korjuustaan.

Koskitukki ostaa tukkivaltaisia sekametsiä pääsääntöisesti pystykaupoilla, jolloin Koskitukki hoitaa puut kannolta tehtaalle. Lisääntyneen koivutukkitarpeen myötä Koskitukki ostaa mielellään myös pienempiä määriä koivutukkia esimerkiksi hankintakaupalla. Tällöin myyjä toimittaa puut tien varteen. Koskitukin hankintaesimiehet antavat mielellään tietoa paikallisista metsäpalveluyrittäjistä, jotka avustavat puiden kaadossa ja lähikuljetuksessa.

Koivutukin lisäksi myös muilla puutavaralajeilla, etenkin tukkivaltaisilla leimikoilla on hyvä kysyntä.

Suunnitteletko puukaupan tekemistä? Ota yhteys paikalliseen hankintaesimieheen sopiaksesi maksuttoman metsäkäynnin, jonka aikana kartoitetaan puumäärät, hakkuutapa, korjuuaikataulu ja hinnat sekä mitta- ja laatuvaatimukset.