Metsä26.05.2016

Turvallisuus metsätöissä

Osarunkojen käsittelyä metsätyömaalla

Osarunkojen käsittelyä metsätyömaalla

Metsätyötä hyvin kuvaavia sanoja ovat mm. vaihtelevuus, työn vapaus, yksin työskentely, ulkotyö, konetyö, pitkät työmatkat, urakkatyö, vaarallinen ja vaativa. Sanoista voi päätellä, että monta asiaa on huomioitava, jottei tapaturmia sattuisi itselle eikä ulkopuolisille. 

Metsäkoneen kuljettajan istuessa koneen hytissä ja operoidessa konetta harvoin sattuu tapaturmia, vaikka jokin menisikin pieleen. Hytit kestävät puun kaatumisen koneen päälle ja lasit ovat iskun kestäviä. Tosin koneen kaatuessa voi sitten jo sattuakin kuljettajaa. 

Koskitukin hakkuutyömaakyltti varoittaa metsässä liikkujia

Koskitukin hakkuutyömaakyltti varoittaa metsässä liikkujia.

Suurin osa tapaturmista sattuukin hytin ulkopuolella. Koneeseen nouseminen ja sieltä pois tuleminen ovat vaaranpaikkoja. Pienet loukkaantumiset kaatuessa tai otteen lipeämiset koneen tikkailla ovat yleisiä syitä tapaturmille. Koneen valmistajat ovat karsineet näitä syitä mm. kehittämällä entistä parempia askelmia tikkaisiin. Myös kuljettajien vaatetuksen tulee olla ajan tasalla, turvalliset ja hyvät jalkineet ovat ensisijaisen tärkeitä turvallisuuden takaajia.

Todellisia vaaranpaikkoja niin metsätöissä kuin muissakin töissä ovat häiriötilanteet. Teräketjujen ja letkujen vaihdot tai muiden koneen osien korjaukset on osattava ja maltettava tehdä oikein. Uusiin ja poikkeaviin tilanteisiin liittyy aina riskejä, joita pitää pysähtyä arvioimaan ennen kuin ryhtyy toimeen. Tässäkin turvallisuus on osa ammattitaitoa.

Joillakin metsätyömailla itsessään on turvallisuusriskejä, vaaralliset jyrkänteet ja sähkölinjat ovat näistä yleisimpiä. Leimikon suunnittelija merkitsee nämä usein maastoon ja aina työmaakarttaan, joka välittyy sähköisesti metsäkoneeseen. Vaikka metsäkoneiden valot ovat erinomaiset, voi kohteiden havaitseminen pimeässä märässä marraskuun kelissä olla haastavaa. Sellaistakin on sattunut, että moton koura on ollut kiinni jo sähköpylväässä ennen kuin kuljettaja on huomannut tehneensä väärän valinnan.

Oma lukunsa ovat metsätyömaalle tulevat ulkopuoliset metsässä liikkujat. Koskitukki operoi Etelä-Suomessa ja täällä on liikkujia sitä enemmän, mitä lähempänä taajamia ollaan. Marjastajat, lenkkeilijät, metsänomistajat tai muuten metsässä liikkuvat eivät aina ymmärrä metsätyöhön liittyviä vaaroja. Heitä varten työmaalle tienvarteen laitetaan hakkuutyömaan varoitusmerkit sekä varastopaikalle hakkuutyömaa-kyltti. Siinä ohjeistetaan, miten työmaalla voi liikkua turvallisesti. Muistathan siis metsätyömaalla liikkuessasi huomioida turvallisuusasiat entistä paremmin. 

Jouni Vantaala
Hankintapäällikkö
Koskitukki Oy, Koskisen puunhankinta