Metsä15.04.2010

Tukkipuusta taloksi - ja kaikkea siltä väliltä

Koskiselle tuodaan 75 rekallista tukkeja päivässä

Koskiselle tuodaan 75 rekallista puuta päivässä.

Mistä Koskisen käyttämä puu oikein tulee? Paljonko sitä hankitaan ja mihin sitä käytetään? Oheisessa jutussa selvennetään Koskitukin puunhankinnan perusperiaatteista ja raaka-aineen hyödyntämistä metsästä aina viimeistellyksi sisustuslevyksi asti.

Kuka näitä puita oikein ostaa?

Koskisella puun ostamisesta vastaa Koskitukki Oy, joka on konsernin oma puunhankintayritys. Koskitukin tehtävänä on hankkia Koskisen konsernin tarvitsema puuraaka-aine. Puunhankinnan ohella Koskitukki vastaa konsernin metsätiloista sekä huolehtii myös useiden yksityisten metsänomistajien metsien hoidosta.
Koskitukin palveluksessa on 35 toimihenkilöä ja 10 metsuria. Näiden lisäksi puunhankinnasta vastaa noin 25 metsäkoneyrittäjää ja 25 puutavaraautoilijaa, joiden palveluksessa on yli 100 henkeä.

Millaisilta metsätiloilta?

Suomalaiset metsätilat ovat tyypillisesti pieniä. Yli kahden hehtaarin metsätiloja on noin 440 000 ja alle 20 hehtaarin tiloja on 266 000. Yksityisen metsätilan pinta-ala on keskimäärin 44 hehtaaria. Yli sadan hehtaarin metsätiloja on vain yhdeksän prosenttia. Miesten omistamat metsätilat ovat keskimäärin viisitoista hehtaaria naisten tiloja suurempia.

Paljonko puuta hankitaan?

Koskitukki ostaa valtaosin yksityisiltä metsänomistajilta n. 1,3 miljoonaa kuutiota puuta vuodessa, mikä tarkoittaa noin 75 rekka-autolastillista puuta päivässä. Em. määrästä Koskisen sahateollisuus hyödyntää 50 kuormallista, vaneriteollisuus 20 jakoivutuoteteollisuus käyttää 3 kuormallista puuta päivässä.

Montako kauppaa tehdään vuodessa?

Jotta konsernin tarvitsema raaka-ainemäärä saadaan täyteen, tulee Koskitukin tehdä n. 1 500 kauppaa vuodessa. Yksittäinen hankintaesimies tekee siis noin 100 kauppaa vuodessa.

Millaista puuta hankitaan?

Puunhankinta painottuu havutukkiin, jota ostetaan noin 150 kilometrin säteellä Järvelästä sijaitsevilta metsätiloilta. Koivutukkia ostetaan kaikkialta mistä sitä on saatavilla, erityisesti Savosta ja Karjalasta, mutta myös Länsi- ja Keski-Suomesta. Jonkin verran koivutukkia tuodaan myös Venäjältä. 

Keneltä puuta ostetaan?

Koskitukin asiakkaina on kymmeniä tuhansia yksityisiä metsänomistajia. Suomessa yksityisiä metsänomistajia on yli miljoona, kun mukaan lasketaan yhteisomistuksessa olevien metsätilojen osakkaat. 60 prosenttia metsänomistajista asuu edelleen haja-asutusalueilla ja vain viidennes asuu yli 20 000 asukkaan kaupungeissa. Puolet metsänomistajista asuu yhä tilallaan. Noin joka neljäs metsänomistaja on nainen. Merkittävä suomalainen metsänomistajaryhmä ovat suuret, sodanjälkeisinä vuosina syntyneet ikäluokat.

Mihin havu- ja koivutukkia käytetään?

Puuraaka-aine hyödynnetään tarkasti mm. havusahatavaraksikoivuvaneriksi ja -viiluiksi sekä niiden jatkojalosteiksi. Koskisen puurakentamisen yksikkö hyödyntää puuta mm. erilaisten puurakentamisen komponenttien sekä talojen valmistukseen. Hakkeet ja sahanpuru käytetään viimeistä tikkua myöten: kuitupuu toimitetaan paperiteollisuuteen jatkojalostettavaksi ja sahanpuru hyödynnetään omassalastulevyteollisuudessa. Kaikki jäljelle jäävä, palava puuaines poltetaan omassa energialaitoksessa joko oman prosessin tarpeisiin tai myydään muille energiantuotantolaitoksille.