Metsä11.10.2011

Tukkipuulle on hyvä kysyntä

Koskitukin puukauppa käy hyvään tahtiin.

Koskitukin puukauppa käy hyvään tahtiin.

Maailmantalouden epävarmuuksista huolimatta Koskisen konsernin tuotantolaitosten käyntiasteet ovat normaalilla tasolla ja tukkipuulle on hyvä kysyntä. Talvikohteiden hankinta on lähes kaikilla Koskitukin puunhankinta-alueilla käynnissä ja pyrimme ostamaan puuta mahdollisimman tasaisesti läpi syksyn.

Kesästä alkaen puukauppa on käynyt hyvään tahtiin ja odotamme sen käyvän normaalisti syksyn ja talven aikana. Metsänomistajien kannattaa hyödyntää perinteisen puukaupan lisäksi tarjoamamme energiapuun korjuun ja metsänhoidon laajat palvelut.

Onnistuneeseen puukauppaan on monta tietä. Kaupan voi laittaa käyntiin tarjoamalla meille ns. valmiiksi tehtyä puunmyyntisuunnitelmaa tai ottamalla yhteyttä hankintaesimiehiimme (yhteystiedot: www.koskitukki.fi) ja aloittamalla leimikon suunnittelun ”puhtaalta pöydältä”. Tärkeintä on muodostaa yhdessä paketti, joka lähtee metsän ja omistajan tarpeista vallitsevia korjuuolosuhteita sekä suhdanteita mukaillen.

”Ostolistamme” kärjessä on koivutukki- ja havutukkileimikot, joiden yhteydessä voidaan korjata energiapuuta (nuoren metsän rankaa, hakkuutähteitä, kantoja).

Ajankohtaisen puunkysyntätilanteen puulajeittain ja hakkuutavoittain löydät Koskitukin sivuilta. Alueellisesta tilanteesta kannattaa olla tarkemmin yhteydessä paikallisiin Koskitukin hankintaesimiehiin. Lähimmän hankintaesimiehen löydät täältä.