Metsä15.04.2010

Puun kysyntä

Kaikille puutavaralajeille on nyt hyvä kysyntä

Kaikille puutavaralajeille on nyt hyvä kysyntä.

Kaikille puutavaralajeille ja kesäkorjuukelpoisille leimikoille on hyvä kysyntä. Meillä, kuten koko metsäteollisuudessa yleensäkin, tehtaiden käyntiasteet ovat nousussa. Puukaupalle on siis olemassa hyvät edellytykset. Puukauppaa vauhdittaa myös 25 % verohuojennus, joka on voimassa vain tämän vuoden. Käytännössä verohuojennus tuo usean euron ”lisätilin” varsinkin tukkipuulle.
Puukaupan sujuminen tai sen sujumattomuus on herättänyt kiivasta ja osittain asiatonta keskustelua viime aikoina: talkoilla, uhkaamalla tai syyllistämällä ei kukaan puuta myy eikä myöskään jalosta. On selvää, että puunostajat ja myyjät ovat samassa veneessä.

Viime syksystä alkaen olemme tehneet puukauppaa enemmän kuin olemme vastaavana aikana puuta käyttäneet.

Odotamme tulevasta keväästä ja kesästä vilkasta puukauppa-aikaa. Havu- ja koivutukkipitoiset leimikot pystytään korjaamaan vauhdikkaasti ja näin rahaliikenne, energiapuun korjuu ja metsänuudistamistyöt saadaan hoidettua ripeästi. Päätehakkuilta saatavan biomassan lisäksi nuorista metsistä korjattavalla energiapuulla ja kuitupuulla on hyvä kysyntä, joten myös tarvittavat nuorien metsien hoitohakkuut kannattaa laittaa kuntoon ”sadon korjuun” kyljessä.

Ohessa on esitetty tämän hetkinen (maaliskuu 2010) kysyntätilanne puutavaralajeittain ja hakkutavoittain. Ajantasaista ja paikallista tietoa puukauppanäkymistä saat Koskitukin hankintaesimiehiltä sekä Koskitukin verkkosivuilta www.koskitukki.fi.

Kysyntä puutavaralajeittain (maaliskuu 2010)

Hyvälaatuinen mäntytukki        XXX

Huonolaatuinen mäntytukki      X

Kuusitukki                             XXX

Koivutukki                             XXX

Haapatukki                            XX

Mäntykuitupuu                        XX

Kuusikuitupuu                        XX

Koivukuitupuu                        XXX

Haapakuitupuu                       XX

Energiapuu                            XXX
(hakkuutähteet, kannot, energiaranka)

Kysyntä hakkuutavoittain

Kesäkorjuukelpoiset päätehakkuut                         XXX

Kesäkorjuukelpoiset ylispuuhakkuut                       XXX

Kesäkorjuukelpoiset harvennushakkuut                   XXX

Talvikorjuukelpoiset päätehakkuut                         XX

Talvikorjuukelpoiset harvennushakkuut                   X

Talvikorjuukelpoiset ylispuuhakkuut                        XX

Merkkien selitykset

XXX         erinomainen kysyntä

XX           hyvä kysyntä

X             kohtalainen kysyntä