Metsä15.09.2010

PEFC ahkeroi tunnettavuutensa kasvattamiseksi

Kotimaista koivumetsää, PEFC sertifioitua.

Kotimaista koivumetsää, PEFC sertifioitua.

Suomessa on käytössä kaksi sisällöltään toisiaan vastaavaa metsäsertifiointia: PEFC ja FSC. Koska Koskisen ostaa kotimaassa puuta vain yksityismetsistä, näkyy yhtiön sahatavarassa pääasiassa PEFC-merkki.

Vaikka PEFC-sertifiointi on käytössä mm. Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa, on se kansainvälisille asiakkaille vielä varsin tuntematon. Koskisen puunhankinnasta vastaavan Koskitukki Oy:n metsäpäällikkö Jussi Joensuu on mm. vastannut Koskisen koivutuoteteollisuuden asiakkaiden kysymyksiin siitä, onko puita kaadettu alkuasukkaiden metsistä ja eihän puita ole varmasti ostettu geenimanipuloiduista metsistä. Kysymykset asiaanperehtyneelle aiheuttivat ensimmäisellä kerralla hämmennystä, mutta kun vastaavia viestejä tulee maailmalta viikoittain, käsitys PEFC tuntemattomuudesta kasvoi.

- Ongelma on siinä, että asiakkaat eivät tunne PEFC-sertifikaattia ja rinnasta sitä sisällöltään maailmalla huomattavasti tunnetumpaan FSC-sertifikaattiin. Käytämme PEFC:iä koska se on valtamenetelmä niin suomalaisissa kuin muissakin läntisen Euroopan yksityismetsissä, Joensuu toteaa.

Joensuun mukaan Koskisen kansainväliset asiakkaat eivät tiedä, että valtaosa Suomen metsistä on perhemetsätalouden piirissä.

- Heille täytyy juurta jaksain selventää, että käytämme PEFC:iä, koska se soveltuu FSC:tä paremmin ryhmäsertifiointeihin ja takaa yhtä lailla, että metsiä hoidetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Ainakin toistaiseksi FSC-leima täytyisi hakea metsänomistaja kerrallaan ja se on jo melkoisen hankalaa toteuttaa.

Sama tuote, eri painotus markkinoilla

PEFC Suomen pääsihteeri Auvo Kaivola tunnistaa Jussi Joensuun mainitsemat puutteet sertifikaatin tunnettuudessa.

- Pitää muistaa, että FSC tuli markkinoille ensin, joten imagollisesti se ehti kuroa PEFC:iin etumatkaa. PEFC-sertifikaatin rakentamisen alkuvaiheessa panostettiin siihen, että järjestelmä kehittyi hyvin sekä metsätalouteen että puunkorjuuseen sopivaksi.
Kaivolan mukaan PEFC:in markkinointi ja tunnettuuden kasvattaminen kirjattiin viime vuonna kansainvälisen PEFC:n strategisesti tärkeimmäksi asiaksi. Suomessa PEFC:iä tuodaan kuluttajien tietoisuuteen mm. syyskuisilla Habitare-messuilla ja lokakuussa järjestettävillä Finnbuild-messuilla.

- Riippumattomien tahojen tekemissä selvityksissä PEFC on todettu kestävän metsänhoidon kannalta yhtä hyväksi kuin FSC. Se ei vielä valitettavasti riitä kaikille puun tai puujalosteiden ostosta vastaaville tahoille. Kertoaksemme asiasta heille, teemme hartiavoimin töitä yhdessä puutuotteita valmistavien yritysten kanssa. 

FSC

FSC:n ja sertifioijien toiminta perustuu kymmeneen pääperiaatteeseen ja niihin liittyviin metsänhoidon kriteereihin. Sertifikaatti on käytössä varsinkin suurmetsätaloudessa. FSC:n kansainväliset periaatteet sopivat trooppisiin, lauhkeisiin ja boreaalisiin metsiin. FSC:n pyrkimyksenä on, että kussakin maassa laaditaan olosuhteisiin soveltuvat kansalliset hyvän metsänhoidon FSC-standardit. FSC:n päämaja on Bonnissa, Saksassa.

PEFC

PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) on alun perin eurooppalainen ja sittemmin myös muille mantereille laajentunut metsäsertifiointijärjestelmä. PEFC-merkki osoittaa, että tuotteessa on käytetty sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla hoidetuista, sertifioiduista metsistä peräisin olevaa puuta. Riippumaton sertifiointielin varmistaa, että metsien hoito ja käyttö täyttää PEFC:n hyväksymien kansallisten standardien asettamat vaatimukset ja että puun jäljitettävyys säilyy puuperäisten tuotteiden toimitus- ja tuotantoketjussa PEFC:n kansainvälisen standardin edellyttämällä tavalla. Oikeuden PEFC-merkin käytölle tuotteissa myöntää kansallinen PEFC-organisaatio - kuten PEFC Suomi - voimassa olevan puun alkuperäketjun sertifikaatin haltijalle. PEFC:n keskustoimisto on Genevessä, Sveitsissä.
 

 Koskisen käyttää PEFC sertifioitua puuta.

Koskisen käyttää PEFC-sertifioitua puuta.