Metsä31.08.2016

Nyt kannattaa mennä Metsään.fi

Metsään.fi palvelussa lasket helposti metsäsi tuoton.

Metsään.fi palvelussa lasket helposti metsäsi tuoton.

Suomen Metsäkeskus on kehittänyt ainutlaatuisen Metsään.fi-palvelun, joka tarjoaa metsänomistajille ajantasaisen metsävaratiedon omista metsistä, täysin ilmaiseksi mihin vuorokauden aikaan tahansa. Palvelun kautta on myös helppo pitää yhteyttä Metsäkeskukseen ja metsäalan palveluntarjoajiin kuten Koskitukkiin

Metsään.fi-palvelussa saa kätevästi kokonaiskuvan omasta metsäomaisuudesta ja pääsee myös yksityiskohtaisesti tarkastelemaan jokaisen metsikkökuvion ajantasaisia tietoja. Palvelussa on kuviokohtaisesti hoito- ja hakkuuehdotuksia ja jokaiselle toimenpide-ehdotukselle on myös suositus toteutusvuodesta. Myös puiden kasvu päivittyy järjestelmään eli metsän tiedot ovat aina ajan tasalla. Tarjolla on lisäksi hyvät kartat, jotka voi tulostaa helposti. 

- Palvelu on helppokäyttöinen. Mikäli sen käyttö epäilyttää, Metsäkeskus järjestää metsänomistajille MetsäänABC-koulutuksia, joissa käsitellään myös Metsään.fi-palvelua, kertoo Metsäkeskuksen metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja Jukka Loikala.

- Metsään.fi-palvelun käyttö ei edellytä metsäsuunnitelmaa, eikä palvelun käytön aloittaakseen tarvitse tilata mitään muuta palvelua. Mikäli kuitenkin tuore metsäsuunnitelma löytyy, se voidaan siirtää palveluun, Loikala selventää.

- Kirjautumiseen tarvitaan vain verkkopankkitunnukset ja puhelinnumero, jotta yhteydenotto Metsäkeskuksesta on tarvittaessa helppoa puhelimitse. 

Metsänomistaja Jarmo Kuitunen on juuri alkanut käyttää palvelua ja on tähän mennessä ollut tyytyväinen palveluun. 

- Se on toimiva ja helppo käyttää. Lisäksi metsätilat eri puolelta Suomea löytyvät samasta paikasta, Kuitunen summaa.

Metsänomistaja Jarmo Kuitunen (vas.) ja Metsäkeskuksen asiakasneuvoja Jukka Loikala keskustelemassa Metsään.fi–palvelusta Koskitukin hakkuunäytöksessä maaliskuussa.

Metsänomistaja Jarmo Kuitunen (vas.) ja Metsäkeskuksen asiakasneuvoja Jukka Loikala keskustelemassa Metsään.fi–palvelusta Koskitukin hakkuunäytöksessä maaliskuussa.

Palvelun tiedot perustuvat Metsäkeskuksen keräämään ja ylläpitämään metsävaratietoon. Se kerätään pääosin kaukokartoitusmenetelmin eli puustoa koskemattomin mittauksin. Metsäkeskus käyttää sekä ilmakuvia että laserkeilausta metsävaratiedon hankintaan.

- Suomesta n. 75 % on keilattu palveluun, Metsäkeskuksen sivuilta tai Metsään.fi -sivustolta löytyy ajantasainen kartta keilauksien ja inventointien tilasta, Loikala kertoo. 

Lisäksi tehdään maastomittauksia sellaisilla kohteilla, jotka eivät näy luotettavasti ilmakuville tai laserkeilaimelle. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi nuoret taimikot tai hoitamattomat ja aukkoiset metsiköt. Tietojen perusteella lasketaan puustotiedot ja toimenpide-ehdotukset.

- Ne ovat kuitenkin vain ehdotuksia ja varsinainen hakkuun tai metsänhoidon suunnittelu vaatii tuekseen erillisen maastokäynnin, Loikala korostaa. 

Yhteydenottoja palvelun kautta 

Palvelu helpottaa myös asiointia Metsäkeskuksen ja muiden metsäalan toimijoiden kanssa, sillä sen kautta voi jättää yhteydenottopyyntöjä ja antaa esimerkiksi Koskitukille oikeuden katsoa oman metsän tietoja.  

- Oikeuden myöntäminen metsätietojen selailuun helpottaa huomattavasti puukaupan tekoa, asioista voi ensin keskustella puhelimitse ja kummallakin on edessä samat tiedot metsästä, Koskitukin korjuuesimies Antti Poikela avaa palvelun hyötyjä.

- Koskitukki hankkii 1,9 miljoonaa kuutiota puuta vuodessa. Uusi sahatavaran kuivaamo ja vanerin tuotannon nosto ovat lisänneet puun käyttöä tänä vuonna, eli puulle on kysyntää, hän lisää.

Koskitukki hankkii havutukkia reilun 100 kilometrin säteeltä Järvelästä ja koivutukkia laajemmalta alueelta myös Savosta ja Karjalasta. Puunkorjuun lisäksi Koskitukki tarjoaa myös metsäpalveluja, kuten energiapuun korjuuta ja metsänhoitopalveluja eli palveluja jokaiseen puukaupan ja metsänhoidon vaiheeseen.

Metsätietojesi jakaminen Koskitukille onnistuu täällä.