Metsä15.06.2014

Miljoona taimea

Kuusentaimi kasvaa vauhdilla

Kuusentaimi kasvaa vauhdilla

Koskitukilla riittää vipinää aina keväisin ja alkukesästä, kun lähes miljoona parikymmensenttistä pientä taimea lähtee taimitarhoilta kohti uusia kasvualustojaan.

Tänäkin keväänä Koskitukki on toimittanut taimia noin 500 hehtaarin alueelle asiakkaidensa metsiin. Suurin osa istutuksista on ollut Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella. Noin kaksi kolmasosaa uudistamisalasta hoidetaan pääasiassa metsuriyrittäjien ja omien metsureiden avulla. Osa metsänomistajista hoitaa istutuksen itse Koskitukin toimittamilla taimilla.

Taimien istuttaminen niin kuin muutkin metsän uudistustoimenpiteet ovat Koskitukille kiinteä osa puukauppaa.

-Puukaupan yhteydessä sovitaan usein myös metsän uudistamispalveluista. Ennen istutustyötä kaadetusta metsästä kerätään hakkuutähteet talteen ja maa muokataan ennen taimien istutusta. Palvelut sovitaan aina metsänomistajan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, kertoo metsänhoitoesimies Harri Kalola.

Taimia päästään yleensä istuttamaan noin vuosi hakkuiden jälkeen. Kevät on otollisin aika istutuksille, mutta taimia toimitetaan ja istutetaan Koskitukin toimesta myös syksyisin, noin 10 prosenttia koko vuoden määrästä.

Kuusi edelleen suosituin taimipuu

Kuusi pitää edelleen pintansa suosituimpana istutettavana taimena, sillä tänäkin vuonna kuusen osuus kaikista taimista oli 80 %. Mänty ja koivu ovat kuitenkin nostaneet suosiotaan.

- Männyn ja koivun osuus on hieman lisääntynyt, nämä taimet loppuivat tarhoilta ensimmäisinä. Osasyy on varmasti viime vuosien kirjanpainajatuhot, sillä mänty ei ole sille yhtä herkkiä kuin kuusi, koivuun kirjanpainaja ei koskekaan, pohtii Kalola.

Muutamia satoja taimia istutetaan myös jalokuusta, lehtikuusta sekä visakoivua.

Kuusentaimet ostetaan tarhoilta yleensä kahden vuoden ikäisinä, joten tilaukset taimitarhoille taimista tehdään jo noin kaksi tai kolme vuotta ennen varsinaista istutusta, jotta taimitarhurit osaavat varautua menekkiin. Männyn- ja koivuntaimet ovat yksivuotisia. Istutuslistojen ja -karttojen suunnittelu alkaa yleensä helmi-maaliskuun vaihteessa. Kuljetusten organisointi vaatii myös omat pähkäilynsä.

- Keväisin pitää olla langat aika tiukasti käsissä, jotta näin suuri määrä taimia saadaan tarhoilta metsään asti, naurahtaa Kalola.