Metsä14.04.2016

Mikä ihmeen osarunko?

Osarunkomenetelmällä tukki otetaan tarkasti talteen koko tukkipituudelta.

Osarunkomenetelmällä tukki otetaan tarkasti talteen koko tukkipituudelta.

Osarunkomenetelmässä puun koko tukkipituus otetaan mitta- ja laatuvaatimusten mukaisesti tarkasti talteen yhtenä 12–20 metrisenä runkona eikä sitä katkota tukeiksi metsässä kuten perinteisessä puutavaralajimenetelmässä. Osarunkojen mittaus tehdään hakkuukoneen mittalaitteella ja kuituosa otetaan talteen erikseen. Menetelmää käytetään vain havupuuvaltaisissa päätehakkuuleimikoissa, sillä pitkän puun käsittely olisi liian riskialtista harvennushakkuilla. Maailmalla menetelmä on yleisempi, mutta Suomessa Koskisen Oy:n puunhankintaorganisaatio Koskitukki on ainoa joka sitä käyttää. Osarungot hankitaan Järvelän sahan hankinta-alueelta eli noin 100 kilometrin säteeltä Järvelästä ja menetelmä on otettu käyttöön Koskisella 1990-luvun lopulla. 

Parempi tuotto metsänomistajalle 

Tukkipuun määrän maksimoimisella on merkittävä ero puukaupan lopputulokseen metsänmyyjän näkökulmasta, sillä tukki- ja kuitupuulla on huomattava hintaero.  

- Osarunkomenetelmän ansiosta tukkiprosentti on isompi ja tukkisaanto parempi. Lisäksi rungon keskellä saa olla vikaa 90 cm:n pituudella, mikäli molemmin puolin vikaa pystytään ottamaan mitta- ja laatuvaatimukset täyttävä tukki. Tätä vikaa ei vähennetä tukin hinnasta. Varsinkin kuusella vikoja voi olla vaikea havaita latvuksen peitteisyyden takia, hankintapäällikkö Jouni Vantaala kertoo. 

- Kuusella tyvestä otetaan ensin tyvitukki, jos tukkiosan pituus ylittää 20 metriä. Sahan osarunkoaseman maksimipituus tukille on nimittäin 20 metriä, hän lisää.

Osarungot otetaan talteen 12 – 20 metrisinä runkoina.

Osarungot otetaan talteen 12–20 metrisinä runkoina.

Kuljetus vaatii erikoiskalustoa

Osarunkomenetelmä asettaa jonkin verran erilaisia vaatimuksia sekä korjuulle että kuljetukselle kuin perinteinen puutavaralajimenetelmä. Ihan millä tahansa leimikolla sitä ei voi siis käyttää vaan se soveltuu kohteille, joissa maaston muodot eivät rajoita korjuu- ja kuljetuskalustoa. 

- Esimerkiksi varastotilaa pitää olla enemmän pitkien runkojen varastointia varten. Toisaalta korjuu on joutuisampaa, kun ei tarvitse katkoa niin paljon ja metsäkuljetus on nopeampaa, kun saa enemmän puuta kerralla, Vantaala selventää. 

Koskitukki perehdyttää konekuskit osarunkomenetelmään. Puita kaadettaessa tyvien pitää olla tielle tai varastolle päin, jotta ne saadaan helposti kuljetettua metsästä ja varastoitua. Metsäkuljetuksessa on oma kuormatilaan asennettava pihtipankko osarungoille. Osarunkojen metsäkuljetus ei kuitenkaan jätä metsään sen enempää jälkiä kuin perinteisen puutavaran kuljetuskaan. Menetelmää voi myös käyttää kaikkina vuodenaikoina, mikäli leimikon ominaisuudet muuten ovat kohdallaan.

Osarunkojen autokuljetuksessa on käytössä erikoisauto.

Osarunkojen autokuljetuksessa on käytössä erikoisauto.

Autokuljetuksessa on käytössä erikoisauto jossa on järeämpi nosturi osarunkojen kuormaamista varten. Pitkien runkojen kuljetus asettaa myös metsätielle vaatimuksia. 

- Tiessä ei saa olla jyrkkiä mutkia, ja erityisesti ulkokurveissa pitää olla tilaa. Kääntöpaikalle sen sijaan ei ole erityisvaatimuksia, Vantaala kertoo. 

- Osarunkoauto ei vaurioita tietä sen enempää kuin tavallinen puutavara-autokaan ja pitkää puuta voi kuljettaa aina, kun tien kunto sen sallii. 

Osarunko mahdollistaa asiakaskohtaiset toimitukset  

Koskisen Oy:n Järvelän sahalla osarungot käsitellään osarunkoasemalla, joka sijaitsee tukkilajittelun alussa. Siellä osarungot katkotaan tukeiksi asiakkaan tarpeiden mukaisiin mittoihin. 

- Sahalle osarungot mahdollistavat nopeat ja joustavat asiakaskohtaiset sahatavaratoimitukset sekä parantavat raaka-aineen laadun hallintaa. Lisäksi on mahdollista tehdä pieniä eriä erikoismittaista sahatavaraa ja saha saa oikean määrän tietyn mittaista tavaraa, kertoo hankintapäällikkö Juha Hyvärinen.