Metsä11.10.2011

Koskitukki vahvistaa puunhankintaorganisaatiotaan

Hennariikka Savolainen ja Marko Korhonen tekevät tiivistä yhteistyötä

Hennariikka Savolainen ja Marko Korhonen tekevät tiivistä yhteistyötä

Koskisen Oy:n puunhankintayhtiö Koskitukin organisaatio vahvistui kesän aikana kahdella uudella työntekijällä. Lähinnä koivutukin hankintaan Joensuu-Kuopio-Varkaus –akselilla keskittyvät Hennariikka Savolainen ja Marko Korhonen ovat päässeet työssään jo hyvään vauhtiin.

Uusien vahvistusten myötä Koskisen koivutukin hankinta-alue laajentuu liki pitäen kaikkialle, jossa koivua kasvaa.

- Koivun hankinta on haastavaa, mutta Savo-Karjalan hankinnan vahvistuttua uskomme hankintamäärien suotuisaan kehitykseen, Koskitukin metsäpäällikkö Jussi Joensuu arvelee.

Alkusyksystä koivukauppa on käynyt Hennariikan ja Markon alueilla erittäin hyvin.

- Juuri nyt tilanne on hyvä ja koivua on saatu riittävästi oman tuotannon tarpeisiin, Joensuu toteaa.

Strateginen valinta

Jussi Joensuun mukaan oma, vahva puunhankintaorganisaatio on Koskitukille strateginen valinta, sillä se takaa Koskisen konsernille riittävän puun saatavuuden saha- ja levyteollisuuden tarpeisiin.

- Hankimme koivutukkia keskimäärin 300-400 000 kuutiota vuodessa ja havutukkia noin 550-600 000 kuutiota. Niiden lisäksi hankimme kuitupuuta suurin piirtein yhtä paljon kuin koivua. Kohtuullisen suuren kokonaishankintamäärän takia on tärkeää, että pidämme verkot vesillä ja olemme tiiviisti kaupanteossa mukana etenkin siellä, missä koivutukkia on tarjolla.

Positiivinen alku

Hennariikka Savolaiselle Koskisen on kolmen vuoden työuran aikana kolmas työpaikka.

- Valmistuin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta vuonna 2009 metsätalousinsinööriksi. Jo ennen valmistumistani aloitin työt Stora Ensolla korjuu- ja kuljetuspuolen tehtävissä, joista siirryin vuoden kuluttua Harvestialle osto- ja korjuuesimiehen tehtäviin. Koskitukille hakeuduin, koska halusin päästä takaisin kotiseuduilleni Pohjois-Savoon, Kuopiossa asuva Hennariikka kertoo.

Hennariikka sanoo päässeensä työssään hyvään alkuun ja pitävänsä Koskitukin itsenäisestä, mutta vastuullisesti työtavasta.

- Vaikka työskentelen itsenäisesti, teemme Marko kanssa yhteistyötä lähes päivittäin.

Pitkä kokemus

Joensuusta käsin Pohjois-Karjalan alueelta puuta Koskitukille hankkivalla Marko Korhosella on takanaan 16 vuoden mittainen työura UPM:n palveluksessa.

- Viimeiset 12 vuotta vastasin viilupuun hankinnasta UPM:n Lohjan viilutehtaalle. Hakeuduin Koskitukille, koska ajattelin, että nyt jos koskaan on korkea aika kokeilla jotakin uutta. Kaipaisin myös aiempaa monipuolisempaa työkuvaa, jollaista Koskitukki oli tarjoamassa.

Markon työnkuvaan Koskitukilla kuuluu Hennariikan Pohjois-Savon alueelta ostamien puiden korjuun ja kuljetusten organisointi. Omalla alueellaan Pohjois-Karjalassa Marko tekee puun ostoa, joka on hänelle aivan uutta.