Metsä17.01.2011

Koskitukki korjaa puun pitkänä talteen

Osarunkolastaus tukkilajittelulinjalle.

Osarunkolastaus tukkilajittelulinjalle.

Koskisen puunhankintayhtiö Koskitukki Oy käyttää puunkorjuussa Pohjoismaissa ainoana osarunkomenetelmää, jossa tukkirungosta katkaistaan metsässä vain kuituosuus pois ja rungon koko tukkiosa tuodaan sahalle 12-20 metrin pituisena osarunkona.

Koskitukin metsäpäällikkö Jussi Joensuun mukaan osarunkomenetelmä sopii etenkin havupuuvaltaisiin päätehakkuuleimikoihin, joissa metsä- ja tieolosuhteet sallivat pitkien runkojen kuljetuksen.

- Metsänomistajan kannalta menetelmä takaa tukkiosuuden maksimaalisen hyödyntämisen, sillä koko tukkiosuus otetaan mitta- ja laatuvaatimusten mukaisesti tarkasti talteen. Osarunkojen hakkuussa katkonta voidaan tehdä vapaasti 12-20 metrin matkalla, joten tukkiosuus tulee hyödynnettyä erittäin tarkasti. Usein metsässä tulee vastaan puita, joiden kaikkia vikoja on mahdotonta nähdä latvuksen sisään. Tällöin voi tulla tilanne, että ensin tehdään kolme kappaletta viisimetrisiä tukkeja ja sen jälkeen havaitaan 17 metrin kohdalla vika, joka estää tukin teon. Tällöin ainoaksi vaihtoehdoksi jää kolmemetrisen kuitupöllin teko. Osarunkokorjuussa taas tukkiosuus voidaan hyödyntää vikaan asti maksimaalisesti, Joensuu selventää.

Osarunkokorjuu sopii ainoastaan päätehakkuille ja osalle ylispuuhakkuista.

Haluttua tavaraa

Osarungot ovat Koskisen  haluttuja, sillä ne mahdollistavat asiakkaille nopeat ja joustavat sahatavaratoimitukset. Niitä hakataankin kaikista leimikoista, joissa se on puunkorjuun ja kuljetuksen kannalta mahdollista. Vaikeissa leimikko-olosuhteissa on aina käytettävissä normaali puutavaralajimenetelmä, jossa tukki- ja kuitupuut valmistetaan puutavaralajeiksi. Myös koivut ja haavat sekä sellaiset männyt ja kuuset, joissa on liikaa vikoja, katkotaan normaalisti tukeiksi ja kuiduksi.

- Runkojen mittaus tapahtuu hakkuukoneen mittalaitteella, kuten muunkin puutavaran mittaus. Hankintakaupassa runkojen mittaus tapahtuu tehdasmittauksena runkoasemalla, Joensuu kertoo.

Erikoiskalustolla sahalle

Osarungot toimitetaan Koskiselle erikoisvalmisteisella puutavara-autolla, joka soveltuu normaaleihin tieolosuhteisiin. Vetoauto on normaali tukkiauton nuppi. Jussi Joensuun mukaan pitkät puut saadaan kuljetettua vaikeistakin paikoista teitä särkemättä.

- Osarunkomenetelmä on hakkuu-urakoitsijan kannalta toimiva menetelmä, sillä sopivasta paikasta osarunkojen teko käy erittäin nopeasti ja metsäkuljetuksessa puuta saadaan kuljetettua normaalia isommissa kuormissa. Metsäkone- ja kuljetusurakoitsijoilta osarunkojen korjuu ja kuljetus vaatii erittäin hyvää suunnittelua ja yhteispeliä. Yhtiöllä on osarunkokorjuusta 12 vuoden kokemus ja osa urakoitsijoista ja toimihenkilöistä on ollut alusta asti mukana, joten kokemusta on kertynyt jo mukavasti. Myös metsänomistajat ovat huomanneet osarunkokorjuun edut ja monella tilalla on pitkiä runkoja korjattu vuodesta toiseen, Joensuu kertoo.