Metsä26.10.2017

Koskitukin ryhdikäs hankintaesimies jää eläkkeelle

Eljas Kasurinen luovuttaa vanhan päämerkkivasaransa viestikapulana uudelle hankintaesimiehelle Jarkko Kyöstilälle

Eljas Kasurinen luovuttaa vanhan päämerkkivasaransa viestikapulana uudelle hankintaesimiehelle Jarkko Kyöstilälle 

“Muistakaa ryhti!”, on hankintaesimies Eljas Kasurinen tavannut ohjeistaa koneurakoitsijoitaan lähes kolmekymmentä vuotta. Ryhdistä muistuttamisella Kasurinen tarkoittaa, että työmaalla käyttäydytään hyvin ja hommat hoidetaan mallikkaasti. Kasuriselle on aina ollut tärkeätä toimia vastuullisesti ja pitää hyvää huolta metsänomistajien omaisuudesta. Kasurinen on pitänyt hyvää työn laatua arvossaan ja on varmistanut laadun omalla esimerkillään, sillä hänen mukaansa laatu takaa jatkuvuuden kaikille osapuolille. Samalla ryhdikkyydellä hän on ollut monessa mukana hankinta-alueellaan, joka on kattanut Kouvolan, Kotkan, Haminan, Virolahden, Miehikkälän, Luumäen, Savitaipaleen, Taipalsaaren, Lemin ja Lappeenrannan. Nyt on kuitenkin tullut aika luovuttaa päämerkkivasara eteenpäin ja siirtyä ansaituille eläkepäiville.  

Sodankylästä kotoisin oleva Kasurinen on ehtinyt toimia Kouvolan alueella Koskitukki Oy:n luottopakkina kehittämässä yrityksen markkina-asemaa jo vuodesta 1988. Eläkkeelle jäädessä päällimmäisenä tunteena on haikeus. “Olen saanut nauttia suuresta luottamuksesta”, Kasurinen kertoo. Urallaan Kasurinen kokee antaneensa paljon - ja saaneensa myös vähintään saman verran. “Tässä työssä myydään koko sielu”, Kasurinen kuvailee pilke silmäkulmassaan. “Yhteishenki ja veljelliset välit, koskitukkilaisten kanssa, niitä jään kaipaamaan”, Kasurinen lisää. Kaikista suurin haaste on ollut Kasurisen mukaan sopimusasiakkuuksien luominen, joka aloitettiin parikymmentä vuotta sitten. Tässäkin Kasurinen kertoo kuitenkin onnistuneensa hyvin. Asiakkuuksien luomisen lisäksi ihmissuhteiden ylläpito on ollut Kasurisen sydäntä lähellä.  

Puukaupan hankintaesimiehenä jatkaa Jarkko Kyöstilä 

Eljaksen suuriin saappaisiin hankintaesimieheksi astuu Jarkko Kyöstilä, joka on jo alueella tuttu mies. Kyöstilä on toiminut korjuu- ja kuljetusesimiehenä Koskitukilla jo vuodesta 2008. Kyöstilä kertoo jatkavansa hyvillä mielin, sillä työlle on olemassa hyvä ja vahva pohja. Yhteistyö alueella jatkuu Kyöstilän lisäksi muutenkin tutuissa, hyvissä käsissä. Helmikuussa 2016 korjuu- ja kuljetusesimiehenä aloittanut Mervi Schroderus jatkaa työtään Kouvolan alueella. Hankinta-alueen metsurina toimii kokenut Jari Vahter, ja korjuu- ja kuljetusyrittäjinä jatkavat vanhat yhteistyökumppanit. Koskitukki Oy ostaa kaikkia puutavaralajeja kaikilta hakkuutavoilta ensiharvennuksesta päätehakkuuseen. Tällä hetkellä Koskitukki on erityisesti kiinnostunut koivutukista, jonka katkojana Koskitukki on erinomainen. “Muistakaa jatkaa samalla hyvällä tavalla kuin aina ennenkin! Muistakaa huolellisuus ja ryhti!” Näin Eljas varmasti muistuttaisi jatkamaan. 

Koskisen konsernin puunhankinnasta huolehtiva Koskitukki tunnetaan hankinta-alueellaan luotettavana puunostajana ja tarkkana tukin katkojana, jonka henkilöstön kaikesta tekemisestä huokuu omistautuminen puulle. Vuosittain Koskitukki hankkii yli 2 miljoonaa kuutiota havu- ja koivutukkia pääasiassa yksityisiltä metsänomistajilta. Puunkorjuun lisäksi Koskitukki palvelee metsänomistajia kaikissa metsänhoidon vaiheissa.