Metsä16.06.2015

Kantokäsittelyllä torjutaan juurikäävän leviämistä

Metsäkone töissä.

Kantokäsittelykausi on jo hyvässä vauhdissa metsissä. Käsittely aloitetaan kun lämpötila nousee plussan puolelle, eikä yöpakkasia enää esiinny. Tänä vuonna käsittely päästiin aloittamaan toukokuun alussa ja se jatkuu aina marraskuun loppuun asti.  

Kantokäsittelyllä torjutaan juurikäävän leviämistä metsässä. Juurikääpä on Etelä- ja Keski-Suomen pahin kasvuaikainen lahottaja, joka aiheuttaa kuuselle tyvilahoa (maannousema) ja männylle tyvitervastautia. Metsätalouden kannalta erityisen ongelmalliseksi juurikäävän tekee se, että sieni aiheuttaa laatutappioita rungon arvokkaimmassa osassa.  Juurikääpä leviää yleisimmin kantopintojen kautta, mutta puu voi saada tartunnan myös juurenniskojen vaurioiden kautta. Juuristoyhteyksien välityksellä juurikääpä leviää myös terveisiin puihin.

Kantokäsittelyllä pyritään torjumaan juurikäävän leviäminen tuoreisiin kantoihin.

Kantokäsittelyllä pyritään torjumaan juurikäävän leviäminen tuoreisiin kantoihin.

Kesähakkuissa juurikäävän leviämistä estetään käsittelemällä kannot kantokäsittelyaineilla: urealiuoksella tai harmaaorvakkavalmisteella. Kantokäsittely tehdään havupuuvaltaisille kivennäismaakohteille, sillä männyn ja kuusen tuoreet kannot ovat alttiita juurikäävän itiötartunnalle. Käsittely tehdään hakkuun yhteydessä hakkuukoneeseen asennetulla kantokäsittelylaitteella. Kone suihkauttaa kaatosahauksen yhteydessä kannolle kantokäsittelyaineen, johon on sekoitettu väriainetta. Näin käsittelyn onnistumista on helppo seurata.

Uuden Kemera –lain tuomat muutokset

Valtion myöntämä Kemera-tuki korvaa yksityismetsissä torjunta-ainekustannukset sekä levitystyön muuttuvat kustannukset. Uuden KEMERA-lain astuminen voimaan 1.6.2015 toi muutoksia myös kantokäsittelyn KEMERA-tukiin.

Tällä hetkellä juurikäävän torjuntaan maksetaan tukea metsänomistajalle 70 €/ha ja tuki on sama koko maassa. Uuden lain mukaan tuen myöntäminen edellyttää, että ennen kantokäsittelyn aloittamista on jätettävä rahoitushakemus metsäkeskukseen. 

Koskitukin hankinta- ja korjuuesimiehet kertovat mielellään lisää kantokäsittelyn Kemera-tuen hakemisesta.