Metsä15.04.2010

Kangasmetsän kuninkaalliset

Kangasmetsä on hyvä kasvualusta männylle ja kuuselle

Kangasmetsä on hyvä kasvualusta männylle ja kuuselle.

Havumetsävyöhykkeeseen kuuluva Suomi on Euroopan metsäisin maa. Koskisen sahateollisuus käyttää tuotannossaan vuosittain noin neljännesmiljoona kuutiota havupuuta, joka kaikki korjataan sertifioiduista, hoidetuista metsistä.

Koskisen Oy:n puunhankintayhtiö Koskitukki Oy hankkii kuusta ja mäntyä noin 150 kilometrin säteeltä sahalta. Vuotuisesta yli ½ miljoonan kuution sahauksesta tulee valmista sahatavaraa noin ¼ miljoonaa kuutiota.

Puusta hyödynnetään lähes kaikki, sillä myös metsässä karsittavat oksat haketetaan biopolttolaitosten käyttöön. Valmista sahatavarakuutiota kohden tarvitaan noin 2,15 m³ tukkia. Ylijäävä osuus myydään paperiteollisuuden käyttöön, hyödynnetään lastulevyteollisuuden raaka-aineena, maatalouden kuivikkeenai tai energiantuotannossa omassa lämpövoimalassa.

Havupuu on ulkonäöltään kaunis, helposti työstettävä materiaali, jolla on erinomaisten säänkesto-ominaisuuksien lisäksi myös hyvä paino-/kestävyyssuhde. Puu on uusiutuva luonnonvara ja myös ekologinen materiaali, sillä sen jalostaminen sitoo muihin materiaaleihin nähden huomattavasti vähemmän energiaa. Puu itsessään sitoo ilman hiilidioksidia. 

Monipuolinen mänty

Pääosa Koskisen sahaamasta männystä menee rakennusliikkeille, maahantuojille, höyläämöille, huonekaluvalmistajille, tukkureille ja rautakaupoille. Vain noin 10 % tuotannosta ohjautuu jatkojalostettavaksi muun muassa sisä- ja ulkoverhouspaneeleiksi.

Yksilöllisesti kuusesta

Sahatusta kuusesta jatkojalostetaan noin 30 %. Kuusen asiakaskunta on hyvin samantyyppistä kuin männynkin, erot ovat lähinnä alueellisia ja johtuvat osin käyttötottumuksista. Sahatavaran lisäksi kuusesta valmistetaan Koskisen Oy:n höylättyjä tuotteitakattoristikoita taloteollisuudelle sekä erilaisia asiakastarpeen mukaan toimitettavia komponentteja.

Tikusta asiaa

Mänty Pinus sylvestris

Suomen yleisin puulaji, 44 % puustosta. Levinneisyysalue koko Euroopasta Siperiaan. Ikivihreä karujen olosuhteiden puu, tarvitsee paljon valoa. Saattaa kasvaa jopa 40-metriseksi. Kova puuaines.

Kuusi Picea abies

Suomen toiseksi yleisin puulaji, 36 % puustosta. Kasvaa Pohjois- Euroopan havumetsävyöhykkeellä. Vaatii varjoisan, runsasravinteisen kasvupaikan. Saattaa kasvaa jopa 40-metriseksi ja metrin paksuiseksi. Kova, hyvin kosteutta kestävä puuaines.