Metsä11.06.2012

Kaikille puutavaralajeille hyvä kysyntä

"Tuotantolaitostemme käyntiasteet ovat melko korkeat, jonka johdosta puun osto- ja korjuutarpeemme ovat hyvällä tasolla", kertoo Koskitukin metsäpäällikkö Jussi Joensuu.

"Koivuvanerin, -viilun ja havusahatavan lopputuotemarkkinat ovat kuitenkin melkoisen alavireiset, joten varmojen ennusteiden antaminen pitkälle syksyyn on vaikeaa.

Joka tapauksessa puunjalostuksen tuloskunto on heikko ja kustannuspaine ankara. Viime vuosien keskihintoihin verrattuna havutukkien hinnat ovat melko korkealla ja varsinkin sahatavaran nykyiseen hintaan ja kysyntään nähden tilanne on pitkäjänteisen tuloksellisen sahauksen kannalta kestämätön.

Alkuvuodesta saadut sahatavaran hinnan korotukset eivät ole riittäneet nostamaan hintoja viime kesän hintatasolle ja samaan aikaan lähes kaikkien kustannustekijöiden hintakehitys on ollut jalostajan kannalta epäsuotuisa. Koivuvanerin tilanne on ollut pitkään tasainen, mutta valitettavasti kulunut vuosi on sujunut lähes kaikilla markkinoilla alavireisesti.

Vaikea markkinatilanne

Koivuviilujen markkinatilanne on ollut erittäin vaikea viime syksystä lähtien. Negatiivisista markkinatilanteista huolimatta olemme pystyneet säilyttämään tehtaidemme korkeat tuotantotasot ja sen myötä olemme olleet erittäin aktiivisesti ostamassa ja korjaamassa kaikkia tukkeja sekä kuitu- ja energiapuuta.

Uskon, että sama tilanne jatkuu lähikuukausina haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta. On kuitenkin selvää, että lopputuotemarkkinoilta tulevien kustannuspaineiden tulisi heijastua myös puukaupan hinnoitteluun.

Erityisesti Salpausselän eteläpuolella kirjanpainaja –niminen hyönteinen on jatkanut tuhojaan kuusikoissa, joissa pahimmillaan ”ötökän” kuivettaneita kuusia on ollut jopa 10-20% puuston määrästä. Tappio on siis melkoinen jos tukkipuuta kuivuu runsaasti energiapuuksi! Varttuneet kuusikot olisikin hyvä katsastaa muutamaan kertaan kesän aikana.

Enemmän kirjanpainajan aiheuttamista tuhoista voit lukea Koskitukin verkkosivuilta tai pyytää hankintaesimiehiämme tutustumaan metsääsi.

Nuoret metsät kasvukuntoon!

Metsäenergiaan liittyvät tuet eivät tämän jutun julkaisuun mennessä olleet vielä selvillä (valitettavasti tämä sama lause oli jo viime talven markkinakatsauksessa…!). On kuitenkin varmaa, että hoitoa tarvitsevien kohteiden ratkaisuja ei kannata lykätä ja hankintaesimiehemme opastavat hyödyntämään nykyiset ja tulevat tuet. Laitetaan siis nuoret metsät kasvukuntoon! "

Jussi Joensuu
Metsäpäällikkö

Ohessa on esitetty tämän hetkinen (kesäkuu 2012) kysyntätilanne puutavaralajeittain ja hakkuutavoittain. Ajantasaista ja paikallista tietoa puukauppanäkymistä saat Koskitukin hankintaesimiehiltä.

Hankintaesimiestemme yhteystiedot löytyvät www.koskitukki.fi- verkkopalvelusta tai soittamalla numeroon 020 553 40.