Metsä17.01.2011

Kaikilla puilla hyvä kysyntä

Tukkikenttä Koskisen Järvelän tehdasalueella.

Tukkikenttä Koskisen Järvelän tehdasalueella.

Useiden tutkimuslaitosten tekemät markkinaennusteet ovat luvanneet positiivista kysyntäkehitystä lähes kaikille puutuotteille.

Positiivisten ennusteiden ja käytännön markkinatilanteen välillä on kuitenkin vallinnut melkoinen ristiriita: sahatavarakaupassa syksy oli poikkeuksellisen hankala ja koivuvanerituotteissakin mentiin viikoittaista vuoristorataa. Havusahatavaran hinta laski syksyllä 10-20 % ja kysyntä oli erittäin vaisua. Koivuvanerituotteiden kysyntä on piristynyt aallon pohjasta, mutta kolmen vuoden takaiseen hintatasoon ja kysyntään on vielä matkaa.

Euromaiden hankaluudet ja lähimuistissa oleva lama on tehnyt kaupasta erittäin nykivää ja epävarmaa. Talven väistyessä ja lumien sulettua olemme pykälän viisaampia lopputuotemarkkinoiden kehityksestä. Toistaiseksi puutuotteiden markkinasignaalit ovat kaikkea muuta kuin tasaisen positiivisia.

Tuotantolaitostemme käyntiasteet ovat melko korkealla tasolla ja kaikelle tukille on hyvä kysyntä. Järvelän saha tulee tarvitsemaan kuusi- ja mäntytukkia saman verran tai enemmän kuin vuonna 2010, joten havutukkikaupoille on hyvät edellytykset. Koivuvaneritehtaamme ja Hirvensalmen koivusahan ja koivuviilutehtaan raaka-aineena pyrimme käyttämään maksimimäärän kotimaista koivutukkia, joten myös koivulla on erittäin hyvä kysyntä. Päätehakkuiden hakkuutähteille, kannoille sekä nuoren metsän energiapuulle ja metsänhoitotöille voimme tarjota puukauppakumppaneillemme kilpailukykyisen ja kokonaisvaltaisen paketin. Myös kuitupuiden tarve on korkealla tasolla, joten kaikille puille on hyvä kysyntä ja puukaupan edellytykset ovat erittäin hyvät.

Ajankohtaisen puunkysyntä tilanteen puulajeittain ja hakkuutavoittain löydät Koskitukin sivuilta täältä.  Alueellisesta tilanteesta kannattaa olla tarkemmin yhteydessä paikallisiin Koskitukin hankintaesimiehiin. Lähimmän hankintaesimiehen löydät täältä