Metsä17.01.2011

Hartolan korea koivikko

Metsuri Taito Laine.

Metsuri Taito Laine.

Koskitukki teki Hartolan Kuivajärvellä Lähteen Riston tilalla hakkuita lokakuussa 2010. Yksi hakkuista oli kylällä hyvin tiedossa oleva ”korea koivikko”, joka toimii maamerkkinä kyläläisille.

- Monet ohjeistavat tietä neuvoessaan kääntymään siitä korean koivikon kohdalta oikealle, metsänomistaja Risto Lähde kertoo.

Korea koivikko on Riston arvion mukaan isännän kanssa samanikäistä eli 63-vuotiasta. Koivikko on todennäköisesti vanhaa kaskialuetta, johon on syntynyt luonnostaan komea rauduskoivikko. Noin 55 vuotta sitten Risto muistaa rantaan mennessään ottaneensa pinta-alaltaan noin puolen hehtaarin kokoisesta koreasta koivikosta ongenvapoja matkaan, jotka lienevät silloin olleen noin neljän metrin pituisia.

- Varsinaisia käsittelyitä metsikössä oli tehty ennen vuotta 2010 kaksi: polttopuuraivaus arviolta vuonna 1965 ja harvennushakkuu 1980-luvulla. Ongenvapoja ei varmaan kulunut niin paljon, että sitä voitaisiin pitää taimikonhoitona, joten Riston kanssa epäilimme metsän menettäneen noin kymmenen prosenttia vuotuisesta kasvusta myöhäisestä taimikonhoidosta ja harvennushakkuusta johtuen, Koskitukin hankintaesimies Tomi Marttinen kertoo.

Koivikon tilalle korea kuusikko

Harvennushakkuun jälkeen koivikko on alkanut ottaa luonnostaan kuusentaimia alle ja nyt taimikko oli jo niin hyvä, että se kannatti säästää hakkuussa. Tässä hakkuussa Koskitukin metsuri Taito Laine poisti noin 50 prosenttia koivujen runkoluvusta laatuharvennuksella. Loput otetaan kuusten päältä pois 5-10 vuoden kuluttua.

- Kokoa koivuilla on jo nyt, sillä pisimmät ovat 28-metrisiä ja rinnankorkeusläpimitaltaan 40-senttisiä. Tukkia kertyi koivusta hyvin ja viilutyvitukkia lähes 30 prosenttia tukkien määrästä, vaikka parhaimmat rungot jätettiin pystyyn lihomaan, Marttinen sanoo.

Risto Lähde pohti, muuttuuko paikkatieto kylällä seuraavan hakkuun jälkeen, kun koreat koivut on jalostettu ja paikalla onkin nuori, hyvässä kasvussa oleva kuusikko.

- Saa nähdä, puhutaanko silloin paikasta, jossa oli ”korea koivikko” vai kenties koreasta kuusikosta, pari vuotta sitten Metsäkeskuksen metsänparannustehtävistä eläkkeelle jäänyt Risto aprikoi.