Metsä27.11.2018

Hakkuutyömaiden turvallisuus syntyy yhteistyöllä ja ennakoinnilla

Työturvallisuudesta hakkuutyömailla viestitään kyltin avulla.

Työturvallisuudesta hakkuutyömailla viestitään kyltin avulla.

Hakkuutyömaiden turvallisuus on ajankohtaista vuodenajasta riippumatta, mutta etenkin syksyllä ja alkutalvesta Suomen lyhytkestoiset päivät ja pimeys aiheuttavat sen, että turvallisuuteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, jotta kaikille työmaalla työskenteleville ja vieraileville voidaan taata turvallinen liikkuminen.

Koskitukillakin on muutama vuosi sitten tehty yhtenäiset ohjeet, jotta hakkuualueet olisivat mahdollisimman turvallinen kaikille. Varmin tapa välttää vaara hakkuutyömaalla, on soittaa etukäteen hakkuukoneen kuljettajalle ja pukeutua huomiovaatteisiin.

”Me haluamme, että kaikki lähtevät työmaalta terveenä kotiin, myös työmailla vierailevat metsänomistajat ja satunnaiset vierailijat tai kulkijat. Työmailla on useita erilaisia turvallisuusriskejä, joita pyritään poistamaan ohjeilla. Itse en esimerkiksi koskaan lähesty konetta, ennen kuin se on pysähdyksissä”, kertoo Koskitukin hankintapäällikkö Jouni Vantaala.

Ota nämä asiat huomioon liikkuessasi hakkuutyömaalla

Hakkuukohteessa liikkuessa päälle on aina puettava huomioliivi tai muut värikkäät vaatteet. Etenkään pimeällä kuljettaja ei välttämättä näe sinua, vaikka motossa onkin valot. Puut, oksat ja näreet haittaavat myös näkyvyyttä, joten kirkkaat ja heijastavat vaatteet varmistavat näkyvyytesi kauas.

Koskitukin kaikilla hakkuutyömaiden varastoalueilla on hakkuutyöstä ilmoittava taulu. Siitä löytyy myös hakkuukoneen kuljettajan numeron, jotta voit soittaa aina ensin, ennen kuin saavut hakkuutyömaalle. Voit tiedustella puhelinnumeroa myös numerosta, josta on ilmoitettu korjuun aloittamisesta.

Kun saavut hakkuutyömaalle, muista varoa etenkin metsässä liikkuvaa ja työskentelevää hakkuukonetta. Jos hakkuusta haluaa keskustella motokuskin kanssa, hänelle on syytä soittaa aina ensin ja sen jälkeen odottaa, että kone on pysäytetty ja kuljettajalta saa luvan lähestyä. ”Minimietäisyys työskentelevästä koneesta on 70 metriä. Konetta on kannattaa mahdollisuuksien mukaan lähestyä takaviistosta, sillä jos hakkuukoneen teräketju katkeaa, siitä voi sinkoutua palasia suurella nopeudella. Tämäkin on yksi syy pitää riittävä turvaetäisyys työskentelevään koneeseen”, painottaa Vantaala

Hakkuiden aikana varastopaikalle alkaa kertyä tukkipinoja ja energiapuukasoja. Pinojen ja kasojen päälle ei saa mennä kiipeilemään, sillä pinot voivat lähteä liikkumaan jalan alla ja aiheuttaa sortumisvaaran.

”Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan edesauttaa turvallisuutta hakkuutyömaalla. Muistetaan siis etenkin näin pimeänä vuodenaikana huomiovaatetus ja ennakointi hakkuutyömailla liikuttaessa”, päättää Koskitukin metsäjohtaja Ville Parkkinen