Metsä14.01.2013

FSC-sertifikaatti kertoo puun alkuperästä

FSC-sertifioitu metsä

FSC-sertifioitu metsä

Koskisen Oy:lle myönnettiin toukokuun lopussa FSC-sertifikaatti, joka kertoo puuraaka-aineen eettisesti ja ekologisesti kestävästä käytöstä.  

FSC-sertifikaatti osoittaa Koskisen Oy:n tuotteiden tilaajille ja käyttäjille, että raaka-aineena on käytetty puuta, joka on peräisin ekologisesti, eettisesti ja sosiaalisesti hyvin hoidetuista metsistä. Merkin käyttö myös tukee vastuullista metsänhoitoa.

Koskisen laatupäällikön Anna-Maaret Roppolan mukaan sertifikaatin hakuprosessi käynnistyi puolisen vuotta sitten. Sertifikaatti myönnettiin yhtiölle toukokuun lopussa.

"Sertifikaatin saaminen helpottaa merkittävästi kaupantekoa esimerkiksi koivutuotteiden osalta, jossa se on monesti kaupan ehto. Suomessa metsätilat ovat verrattain pieniä ja yksityisten omistamia, mikä hieman hidastaa sertifiointia. Lisääntyvät ryhmäsertifioinnit helpottavat kuitenkin metsänomistajien työtä, ja sertifioidun puun määrä markkinoilla kasvaa", Roppola kertoo.

Uusille markkinoille

Puun alkuperän tietäminen on tärkeää etenkin huonekaluteollisuuden asiakkaille, joille puun kasvatuksen ja korjuun ekologinen kestävyys on merkittävä asia. Myös suurta uudisrakentamista vaativat tapahtumat, kuten taannoiset Lontoon olympialaiset, olivat kiinnostuneita puun alkuperästä. Lontoossa rakennusmateriaaliksi kelpuutettiin vain FSC-sertifioitua puuta.

Koskisen koivutuoteteollisuuden vientipäällikkö Heikki Kiesilä sanoo, että FSC- ja pitkälti samankaltainen PEFC-sertifikaatti vastaavat yhdessä hyvin markkinoiden vaatimuksiin.

"PEFC takaa lähes samat asiat kuin FSC, mutta jälkimmäinen on tunnetumpi ja halutumpi kuluttajakaupassa ja huonekaluteollisuudessa. Sertifikaatti mahdollistaa myös uusille markkinoille ja maantieteellisille alueille pyrkimisen."

Imagollisesti tärkeää

Heikki Kiesilä näkee FSC:n myös imagollisesti tärkeäksi, sillä se mahdollistaa pitkäaikaisten asiakassopimusten solmimisen.

"Sertifikaatti minimoi puun alkuperän hallinnan riskejä. Samoja asioita – eettistä ja ekologisesti kestävää metsänhoitoa – painotetaan myös Suomen metsälaissa", Kiesilä huomauttaa.

Koskisen konsernin puunhankintayhtiön Koskitukin metsäpäällikkö Jussi Joensuu painottaa, että vaikka raaka-aine ei olisi peräisin FSC-metsästä niin konsernissa käytössä oleva Controlled Wood-järjestelmä tuo PEFCin ohella hyvän varmuuden puun alkuperästä.


FSC-sertifikaatin logo

FSC-sertifikaatin logo