Metsä15.09.2010

Fortumin yhteistyösopimus kasvattaa Koskitukin energiapuunhankintaa

Energiapuuta: kantoja ja risuja

Energiapuuta: kantoja ja risuja

Koskitukki Oy ja Fortum Power and Heat Oy ovat solmineet puupolttoaineiden toimitussopimukset Rajamäen, Nummelan, Lopen ja Riihimäen lämpölaitoksille.

Laitoksista suurimmat Rajamäki ja Nummela käyttävät puuta polttoaineenaan yhteensä noin 80 GWh vuodessa (noin 40 000 kiintokuutiota). Lopelle ja Riihimäelle toimitetaan puupolttoaineita yhteensä noin 6 GWh vuodessa (noin 3 000 kiintokuutiota). Toimitettava puupolttoaine on pääasiassa latvusmassasta ja rankapuusta valmistettua haketta.

Merkittävä sopimus

Koskisen puunhankinnasta vastaavan Koskitukki Oy:n metsäpäällikkö Jussi Joensuu sanoo yhteistyön olevan erittäin merkittävä lisä Koskitukin energiapuunhankinnalle. Syys-huhtikuun välisellä lämmityskaudella Koskitukki toimittaa Fortumille 4-8 rekka-autolastillista puuhaketta joka päivä. Metsäenergiaa kerätään talteen päätehakkuiden latvus- ja kantomassasta, nuorten metsien kunnostuksista ja esimerkiksi peltojen reunametsien hakkuista.

- Vahvuutemme on toimitusvarmuus: puuhakkeen lisäksi pystymme täydentämään lämpölaitosten raaka-ainetoimituksia konsernin tuotantolaitosten sivujakeilla.
Sopimuksen myötä Koskitukista tuleekin alueellisesti entistä vahvempi ja luotettavampi yhteistyökumppani metsänomistajille ja metsäkoneyrittäjille.

- Perinteisen tukki- ja kuitupuukaupan lisäksi pystymme tarjoamaan metsänomistajalle luontevan tavan tehdä energiapuukauppaa ”pyöreän puun” kaupan ohessa. Mittaus- ja maksutavat ovat lähes poikkeuksetta samanlaiset kuin normaalissa pysty- ja hankintakaupassa, joten rahaliikenne tapahtuu nopeasti, vaikka varastointiajat voivat metsäenergiajakeilla olla pitkiä. Meille kannattaakin tarjota energiapuuta ostettavaksi ja korjattavaksi kaikissa muodoissa, Joensuu kehottaa.

Sopiva sekoitus

Polttoainepäällikkö Matti Oksanen sanoo Fortumin valinneen Koskitukin yhteistyökumppanikseen lähinnä toimitusvarmuuden ja Fortumille sopivan polttoainesekoituksen takia.

- Koskitukki on myös alueellisesti vahva puunhankintayhtiö ja sen sijainti on lämpölaitoksiimme nähden keskeinen.

Oksasen mukaan Koskisen lautatarhalla on vastaavanlainen lämpökattila kuin Fortumin Rajamäen lämpölaitoksella.

- Yhteistyömme kannalta on hyvä, että voimme vaihtaa kokemuksiamme ja pääsemme keskustelemaan polttoaineesta suoraan Koskisen ihmisten kanssa.