Metsä16.03.2018

Entisesta lautatarhasta tuli uusien puutuotteiden raaka-aineen kasvualusta

Entisen Suonpään sahan alueelle kasvaneesta metsästä saatiin komea koivutukkipino, joka matkaa Koskisen vaneritehtaalle.

Entisen Suonpään sahan alueelle kasvaneesta metsästä saatiin komea koivutukkipino, joka matkaa Koskisen vaneritehtaalle.

Hieman alle kuuden sadan asukkaan pieni, mutta vireä Matkun kylä sijaitsee Forssan pohjoisosassa entisen Koijärven kunnan alueella. Kylässä sijainneen Matkun saha-alueen hiljentymisen voi aistia jo kaukaa, vaikka suurin osa sahan vanhoista rakennuksista on jo purettu.

Entisen lautatarhan alueen metsissä näkyvät edelleen vanhat raideurat.

Entisen lautatarhan alueen metsissä näkyvät edelleen vanhat raideurat.

Matkun lisäksi alueella oli sahatoimintaa myös parinkymmenen kilometrin päässä, niin ikään autioituneella Suonpään sahalla. Sahan ja höyrykoneen betoniset perustukset ovat alueella edelleen näkyvissä, nyt jo tosin puuston alleen peittäminä. Suonpään sahan lautatarhalle veivät kapearaiteiset kiskot, joita pitkin puutavaraa aikoinaan siirrettiin. Kiskojen jättämiä suoria linjoja pitkin on nykyään helppo ajella metsäkoneella korjaamaan tukkisatoa entiseltä tehdasalueelta. 

Neljän vuosikymmenen urakka 

Forssalaisen kansakoulunopettaja Matti Lehtisen alun perin vuonna 1933 perustama Matkun saha oli Koskisen Oy:n omistuksessa yli neljä vuosikymmentä, vuodesta 1936 vuoteen 1977.  Läheinen Suonpään saha perustettiin 1930-luvulla tuomaan lisätehoja. 

Aktiivisella sahalla oli jopa sotavuosina toimintaa – tuolloin toki rajoitetusti työvoiman vähyyden takia. Sahauksen huippuajat sijoittuivat Matkussa ja Suonpäässä 1940-luvun loppupuolelta 1950-luvun lopulle suuren uudisrakentamisen ja jälleenrakennuksen aikaan. 

Matkun ja Suonpään sahojen lähialueelta alkavat nykyisen Tammelan pohjoispuolen isot metsäalueet. Sahojen toiminnan laajuudesta kertoo myös se, että toistasataa hevosta ajoi näistä lähialueen metsistä sahoille tukkia. Kesällä tukkeja oli upotettuna alueella sijaitseviin mataliin lampiin ja järviin, joista niitä siirrettiin ahkeralla tahdilla työstettvaksi. Sahat kävivät kahdessa vuorossa. Parhaimmillaan sahalla olikin erilaisissa töissä noin 50 henkilöä vuorossa. Koskisen Oy kehitti ja uudisti Matkun sahaa kaikilla neljällä vuosikymmenellä useaan otteeseen. Kehityksen kärjessä on aina ollut pysyttävä.

Metsänomistaja Kimmo Vehmas Suonpään sahan jäänteillä.

Metsänomistaja Kimmo Vehmas Suonpään sahan jäänteillä.

Saha tiensä päässä 

Höyrysahaustoiminta Suonpään sahalla loppui jo 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa Koskisen keskittäessä Matkun sahaan. Suonpään höyrykone ja sahauslaitteet purettiin 1960-luvun loppupuolella. 1970-luvulle tultaessa suurten jälleenrakennusurakoiden aika alkoi olla ohi ja Matkunkin sahan toiminta alkoi hiipua. Kun sahaus Matkussa pysäytettiin syyskuussa 1977 lopullisesti, tehdasalue autioitui hiljalleen. Rakennukset rapistuivat, kyläläisten asuinkäyttöön niitä ei enää kannattanut alkaa kunnostaa. 

Vuonna 2012 Koskisen sai Forssan ympäristölautakunnalta kyläläistenkin kaipaaman purkuluvan Matkun sahan lähes 80-vuotiaan pääkonttorin ja vain hieman tuoreempien talousrakennusten purkamiseksi. Myös rullatehtaan rauniot ja huonokuntoinen piippu purettiin. 

Ympyrä sulkeutuu 

Suonpään vanhan sahan alueelle on vuosien saatossa kasvanut metsää kuin uudelleen valtaamaan paikkaansa. Entisellä lautatarha-alueella, jolla kuivattiin sahatavara lautataapeleissa, on viime vuosikymmenet kasvanut lähes itsekseen hyvälaatuinen rauduskoivumetsä. 

Metsänomistaja Kimmo Vehmas on hoitanut koivikkoa viimeiset 20 vuotta siirryttyään kotitilansa isännäksi. Vehmaan mukaan koivikko alkoi kasvaa luontaisesti. Osaa puista käytettiin vuosien varrella itse polttopuuna, mutta pikkuhiljaa alkoi näyttää siltä, että koivikossa on hyvä pohja myös myyntipuuksi. Sekä vanhempi että nuorempi Vehmas ovat harventaneet puustoa vuosien aikana ja pitäneet sen kunnossa. 

Nyt eräänlainen ympyrä sulkeutuu, kun Vehmas hiljattain myi Koskitukille nämä koivut.  Kaadetut tukkipuut jalostetaan sahatavaraksi ja vaneriksi Järvelässä. Vehmas sai ajatuksen myydä puutavaran juuri Koskitukille, koska hänen mukaansa yritys on kilpailijoitaan parempi koivun käsittelyssä. 

Hakkuutyöstä vastasi Koskitukin kumppani Puunkorjuu Rekola. Vehmas kertoo olevansa erittäin tyytyväinen tähän hakkuutyön jälkeen, joka mahdollisti koivikon alla kasvaneen kuusikon hyödyntämisen. Alueelle jätettiin vielä muutamia koivuja suojuspuuasentoon sekä kuusikon alku, jota on tarkoitus ensi keväänä täydentää superpaakkutaimilla täydennysistutusta. Suonpään sahalta tulee vielä tulevaisuudessakin puuta.