Metsä23.05.2011

Bioenergian kysyntä tasaisessa kasvussa

Koskitukki kerää metsäenergiaa talteen päätehakkuiden latvus- ja kantomassasta, nuorten metsien kunnostuksista ja esimerkiksi peltojen reunametsien hakkuista

Koskitukki kerää metsäenergiaa talteen päätehakkuiden latvus- ja kantomassasta, nuorten metsien kunnostuksista ja esimerkiksi peltojen reunametsien hakkuista

Koskitukin satsaus energiapuunkorjuuseen ja puupolttoaineen valmistukseen ovat kantaneet hedelmää: kolmen viime vuoden aikana toimitusmäärät ovat likipitäen tuplaantuneet joka vuosi.

Koskitukki kerää metsäenergiaa talteen päätehakkuiden latvus- ja kantomassasta, nuorten metsien kunnostuksista ja esimerkiksi peltojen reunametsien hakkuista. Asiakkaille toimitettava puupolttoaine on pääasiassa latvusmassasta, kannoista ja rankapuusta valmistettua haketta.

- Koko puunhankintaorganisaatiomme on valjastettu energianpuun hankintaan. Puukauppojen yhteyteen pyritään sopimaan myös energiapuun korjuusta, mm. hakkuutähteiden ja kantojen keruusta, Koskitukin bioenergiapäällikkö Juha Hyvärinen kertoo.

Hän muistuttaa metsänomistajia, että mittaus- ja maksutavat ovat energiapuukaupassa lähes poikkeuksetta samanlaiset kuin normaalissa pysty- ja hankintakaupassa.

- Rahaliikenne tapahtuu nopeasti, vaikka metsäenergiajakeiden varastointiajat voivat olla pitkiäkin. '

Lisänä tuotannon sivujakeet

Koskisen konsernissa käytetään tukkipuuta vuosittain noin 800 000 kiintokuutiota. Tästä määrästä syntyy sivutuotteita, kuorta, haketta ja purua, yli miljoona irtokuutiota vuodessa. 70 prosenttia sivutuotteista käytetään itse mm. lastulevyn valmistukseen. Kuoret ja vanerin sivutuotteet jalostetaan omissa biokattiloissa lämmöksi ja sähköksi. Loput 30 prosenttia ovat käytössä selluteollisuudessa ja asiakkaiden biokattiloissa.

Esimerkiksi Fortumille toimitetaan syys-huhtikuun välisellä lämmityskaudella 3-6 rekka-autolastillista puuhaketta joka päivä. Fortumin lisäksi asiakaskuntaan lukeutuu pienempiä, kunnallisia lämpövoimalaitoksia sekä suuria lämmön- ja sähköntuotannon yhteislaitoksia.

- Puuhakkeen lisäksi pystymme täydentämään lämpölaitosten raaka-ainetoimituksia konsernin tuotantolaitosten sivujakeilla. Se tuo varmuutta toimituksiin varsinkin kelirikon ja kovimman polttoainekulutuksen aikana, Juha Hyvärinen jatkaa.

Koskitukin ja Fortum Energiaratkaisut Oy:n puupolttoaineiden toimitussopimukset kattavat yhtiön Rajamäen ja Nummelan lämpölaitokset. Laitoksista suurimmat Rajamäki ja Nummela käyttävät puuta polttoaineenaan yhteensä noin 80 GWh vuodessa (noin 40 000 kiintokuutiota).

- Olemme rakentaneet bioenergian ympärille kattavan palvelukonseptin. Se tarkoittaa sitä, että seuraamme reaaliajassa lämpölaitosten puupolttoainevarastojen tilannetta ja pidämme yllä tarvittavaa polttoainevarastoa laitoksen hakesiilossa. Näin asiakkaamme pystyy keskittymään ydinbisnekseensä, lämmön ja sähkön tuotantoon jättäen polttoainehuollon meidän vastuullemme.


Puu hyödynnetään kokonaan, tukit menevät raaka-aineeksi puupohjaisiin jatkojalosteisiin, risut, kannot ja harvennushakkeet menevät energipuuksi

Puu hyödynnetään kokonaan, tukit menevät raaka-aineeksi puupohjaisiin jatkojalosteisiin, risut, kannot ja harvennushakkeet menevät energipuuksi