Konserni11.06.2012

Yli 80 prosenttia asiakkaista suosittelee Koskista!

Koskisen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi lähes 300 asiakasta.

Koskisen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi lähes 300 asiakasta.

Koskisen asiakastyytyväisyystutkimus tehtiin kuluvan vuoden helmikuussa. Kaikille levy- ja sahateollisuuden asiakkaille lähetettyyn kyselyyn saatiin lähes 300 vastausta. Kyselyn mukaan yli 80 prosenttia asiakkaista on jo suositellut tai voisi suositella yhtiötä eteenpäin. Kokonaisuudessaan yhtiön toiminnan arvioitiin olevan hyvää tasoa.

Helmikuussa 2012 toteutetun asiakaskyselyn tavoitteena oli selvittää Koskisen asiakastyytyväisyyttä ja antaa yhtiölle tietoa toiminnan kehittämiseksi.

Tutkimus toteutettiin Innolink Oy:n toimesta internetkyselynä. Kohderyhmään kuuluivat levy- ja sahateollisuuden asiakkaat. Kyselyyn vastasi lähes 300 asiakasta. Vastaukset hajaantuivat kattavasti asiakasryhmittäin rakennusteollisuuteen, puusepänteollisuuteen, kuljetusvälineteollisuuteen, stanssausteollisuuteen ja kauppaan. Vastaukset jakaantuivat tasaisesti myös Koskisen eri yksiköiden välillä.

Maantieteellisesti eniten vastauksia saatiin Suomesta, Ranskasta, Espanjasta, Saksasta ja Ruotsista.

Suurin osa suosittelee

Vastaajista yli 41 prosenttia on jo suositellut Koskisen Oy:tä ja toiset 40 prosenttia voisi kysyttäessä suositella yhtiötä eteenpäin. Vastausaineiston perusteella asiakkaat arvostavat korkeimmalle Koskisen lupausten pitämisen, toimitusten luotettavuuden, tuotteiden tasalaatuisuuden, hinta-laatusuhteen ja toimitusnopeuden. Myös tuotteiden pinnanlaatu ja mittatarkkuus olivat hyviä.

Kehitettävääkin toki löytyi.

- Saimme asiakkailta hyviä kehitysehdotuksia muun muassa ostamisen helppouteen ja sujuvuuteen liittyen. Ehdotuksiin on jo tartuttu ja kehitystoimenpiteet ovat hyvässä vauhdissa, Koskisen myynnin kehityspäällikkö Heikki Kiesilä vakuuttaa.