Konserni15.04.2014

Voimalaitoksen piipusta tupruaa puhdasta savua

Koskisella käytetään biopolttoainetta.

Koskisella käytetään biopolttoainetta.

Talvisena pakkaspäivänä KoskiPower Oy:n voimalaitoksen piipusta ulos tupruavaa savua – tai oikeammin vesihöyryä - voi ihailla hyvillä mielin. Kattilassa poltetaan puuhaketta ja puun kuorta, jotka ovat uusiutuvia luonnon tuotteita ja ympäristön kannalta erinomaisia biopolttoaineita.

Seurantatilasto Koskisen hiilidioksidipäästöistä kertoo hyvästä kehityksestä. Erityisesti päästöjen vähentämisessä on auttanut 2005 tehty biopolttoainekattilainvestointi. Investointi on vähentänyt nykyään varakattiloina toimivien raskaalla polttoöljyllä toimivien kattiloiden käyttötarvetta. Tämä näkyykin fossiilisista polttoaineista syntyvän hiilidioksidin määrän voimakkaana laskuna.

päästöt ilmaan

Biovoimalaitoksen piippuun sijoitetut savukaasupesuri ja sähkösuodatin puhdistavat savusta lähes kaikki pienhiukkaset.
- Koskisen Oy:n kattilalaitosten hiukkaspäästöjen rajat määritellään ympäristöluvassa. Pääkattiloiden päästöt mitataan kahden vuoden välein ja varakattiloiden päästöt viiden vuoden tai 4000 käyttötunnin jälkeen, kertoo Koskisen ympäristöinsinööri Kimmo Järvinen.
- Mitatut päästöt ovat pääsääntöisesti täyttäneet lupamääräysten vaatimukset.

Biopolttoaineiden käytön lisääntymisen myötä myös kattilalaitosten aiheuttamat rikkidioksidi(SO2)-päästöt ovat laskeneet huomattavasti.

Lämpöenergiaa tehtaille ja myyntiin

Koskisen Oy:n Järvelän tehtaiden tarvitsema lämpöenergia tuotetaan pääasiassa kahdella biopolttoainetta polttavalla kattilalla. Vuonna 2013 kattiloissa paloi 283 000 irtokuutiometriä biopolttoainetta, eli joka päivä noin 5 täysperä rekka-autollista puuhaketta ja puunkuorta.

Iso osa lämpöenergiasta menee vaneritehtaalle viilun kuivaukseen sekä vanerin puristamiseen. Muita suurempia lämpöenergian käyttäjiä ovat lastulevytehtaan levyjen puristus ja sahateollisuudessa sahatavaran kuivaus. Lämpöenergiaa riittää myös ulos myytäväksi kaukolämpönä, joka pitää osan Järvelän taajaman kiinteistöistä lämpiminä talvipakkasilla. Vuonna 2013 kaukolämmön määrä oli noin 4400 MWh.

Biopolttoaineet säästävät ympäristöä

Aiempina vuosikymmeninä Koskisen tehtaiden lämpöenergia tuotettiin ajan tapojen mukaisesti raskaalla polttoöljyllä, joka fossiilisena polttoaineena kuuluu uusiutumattomiin luonnonvaroihin ja jonka hiilidioksidipäästöt ovat merkittävät.

Vuoden 2005 voimalaitos investoinnin myötä Koskisella siirryttiin käyttämään pääosin biopolttoainetta ja tänä päivänä lähes kaikki Koskisen tehtaiden tarvitsema lämpöenergia tuotetaan biopolttoaineella.

biopolttoaine

Voimme siis hyvillä mielin jatkossakin ihailla ”tehtaan piipusta” nousevaa savua eli vesihöyryä. Sen tuprutessa tiedämme että tehtaat pyörivät ja tuotteet valmistuvat ympäristöä säästäen.