Konserni13.05.2015

Vastuullisella asialla

Koskisen panostaa vastuullisuuteen

Koskisen konserni on omistautunut puulle. Omistautuminen on meille jatkuvaa, pitkäjänteistä ja vastuullista toimintaa. Tämän johdosta päätimme vuoden 2014 jälkipuoliskolla panostaa voimallisemmin vastuullisen liiketoiminnan ja sen viestinnän kehittämiseen koko konsernissa.

Kartoitimme ensin vastuullisen omistautumisen nykytilamme ja selvitimme itsellemme pääteemat, joihin haluamme vastuullisella tiellämme jatkossa panostaa.  Teemoiksi valikoituivat

- Merkityksellinen työ
- Reilut kumppanuudet
- Hyvinvoiva ympäristö

Viestinnällisesti rakensimme vuoden 2014 yritysvastuuraporttimme teemojamme hyödyntäen. Raporttiin pääset tästä.

Vastuullisen toiminnan ja sen raportoinnin tueksi otimme tammikuussa 2015 käyttöön myös ISO 26000 yrityvastuustandardin. ISO 26000 täydentää osaltaan ISO-standardien tuoteperhettämme ja sen mukaista tapaamme toimia. Uusi standardi auttaa meitä kartoittamaan erityisesti valittujen teemojemme mukaisia kehityskohteita.

Kehitteillä on myös paraikaa oma vastuullisuuteen liittyvä nettisivusto. Lisää aiheesta viimeistään kesälomien jälkeen.

Vastuullisesti ja omistautuneesti,

Eva Wathén
Director, CSR & Brand