Konserni10.06.2013

Vanerin strategia

Vaneriteollisuuden johtaja Juha Jalkanen

Vaneriteollisuuden johtaja Juha Jalkanen.

Koskisen vaneriteollisuuden strategian kulmakivi on asiakaslähtöisyys. Lähdemme aina etsimään asiakkaalle hänen maailmaansa ja prosessiinsa sopivinta ratkaisua. Tämän ratkaisun on tuettava meidän asiakkaamme liiketoimintaa niin että hänkin asiakkaansa ovat tyytyväisiä.

Koskisen on aina tunnettu laadusta ja kyvystä tuottaa uusia tuotteita. Laadulla ymmärretään helposti ensisijaisesti vain tuotteen tekninen laatu, mutta meillä laatu tarkoittaa koko asiakaskokemusta - kuinka nopeasti asiakas saa vastaukset kysymyksiinsä, toimitusvarmuutta ja joustavuutta. Joustavuus näkyy meillä kykynä nopeisiinkin muutoksiin tuotannossa tai valmiutta lähteä kehittämään uutta tuotetta asiakaan tarpeista.

Panostamme jatkuvasti uusien tuotteiden kehittämiseen. Esimerkiksi meidän dekoratiiviset tuoteratkaisumme on otettu hyvin vastaan asiakaskunnassa. Laajat väri- ja pinnoitevalikoimat yhdistettynä vanerin erinomaiseen tekniseen laatuun antavat suunnittelijoille rajoittamattomat mahdollisuudet. Dekoratiiviset lopputuotteet voivat olla kaikkea koriste-esineiden, huonekalujen tai massiivisten julkisten sisutusratkaisujen väliltä.

Markkinatilanne

Koivuvanerin päämarkkina-alueella Euroopassa ovat näkymät edelleen epävarmat. Euroopan talouskasvu on ollut alhainen vuoden 2013 loppupuolella ja sama kehitys jatkuu vuonna 2014. Saksa tärkeimpänä markkina-alueena on ollut edelleen suhteellisen vahva, mutta se ei yksinään jaksa vetää koko Eurooppaa nousuun. Etelä-Euroopan markkinoilla on nähty pieniä valonpilkkuja kysynnän heräämisestä. Sen sijaan Keski-Euroopan maat kuten Ranska ja Benelux ovat laman kourissa. Myös Suomen volyymit ovat selkeästi alle viime vuoden tason.

USA:n ja Aasian markkinat ovat olleet vahvempia. Tosin Euroopan ulkopuolella ei koivuvanerin käytöllä ole historiallisesti niin vahvaa asemaa. Koskisen vaneriteollisuuden tämän vuoden laskutus Euroopan ulkopuolisiin maihin on kasvanut selkeästi ja näiden alueiden merkitys on yhä tärkeämpi tulevina vuosina.

Tilauskanta on edelleen vahva ja selkeästi korkeampi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Tämän ansiosta pystymme ajamaan korkeammalla käyntiasteella ja sama tuotantotahti jatkuu ensi vuoden alusta. Tuotannon tunnusluvut ovat edelleen vaneriteollisuudessa kehittyneet suotuisasti ja selkeä parannus edellisvuoteen on saavutettu.

Yhteistyöterveisin,

Juha Jalkanen