Konserni15.09.2014

Vain muutos on pysyvää

Jussi Joensuu, Koskitukin metsäpäällikkö

Jussi Joensuu, Koskitukin metsäpäällikkö

Koskitukin vauhti on kiihtynyt parina viimeisenä vuotena, kun raaka-aineen toimitusmäärät ovat kasvaneet lähes kahteen miljoonaan kuutioon. Tehtaiden kapasiteetin nosto, puunhankinta alueen laajeneminen ja bioenergia uutena liiketoimintana ovat tuoneet tullessaan jatkuvan muutosten sarjan, josta Koskitukin hankintaorganisaatio on selvinnyt kiitettävästi.

Järvelän sahan kapasiteetin nosto ja Kissakosken toiminnan vuokraus Koskiselle 2013 sekä vanerin tuotannon kasvu ovat nostaneet Koskitukin toimitusmääriä merkittävästi.

- Sen lisäksi että puuraaka-aineen toimitusmäärät ovat kasvaneen, olemme opetelleet myös uuden tuotteen hallintaa kun hankimme pieniläpimittaisen parrun Kissakoskelle, kertoo Koskitukin metsäpäällikkö Jussi Joensuu.
- Järvelän sahauksen tuotannon nosto on onnistunut hienosti, mutta puuhuollon osalta meidän pitää pystyä hallittuihin liikkeisiin pitkin vuotta. Pelkkä täysillä ajaminen ei riitä.

Vaneritehtaalle koivu hankitaan pääasiassa suomalaisista metsistä, mutta viimeisen vuoden aikana on myös Venäjältä tuotu täydennyksiä varmistamaan vanerin tuotannon kasvu.

- Venäjältä tuodun puun osalta logistiikan luotettavuus on parantunut ja tämä vuosi onkin toteutunut hyvin ennusteiden mukaisesti, sanoo Joensuu.
- Venäjän Sheksnan tuotantoyksikön kuluvaa vuotta on leimannut hakkuumäärien lisäys omissa vuokrametsissä, joista hakattu puu ohjataan pääsääntöisesti Sheksnan tuotantoyksikköön.

Bioenergian osuus Koskitukin liikevaihdosta on ollut nousujohteinen monta peräkkäistä vuotta. Asiakassuhteet perustuvat hyvään kumppanuuteen ja kiinteässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa onkin kehitetty tuotteen laatua sekä toimitusketjua.

- Taisimme viime vuonna olla ainoa merkittävä toimija, joka lisäsi bioenergian toimitusmääriä huolimatta lämpimästä talvesta, halvasta kivihiilestä ja biopolttoaineen lievästä ylitarjonnasta, kuvailee Joensuu bioenergiatoimintoja.

Koskitukin toimittamat puukuutiot per henkilö ovat kasvaneet puuhankinnan lisääntyessä ja toiminta onkin tehostunut mukavasti. Toiminnan kasvu on luonnollisesti tuonut mukanaan kasvukipuja, mutta niistä on pääosin selvitty ja parempaan ollaan menossa.

- Jonkin verran olemme palkenneet kenttähenkilökuntaa lisää asiakaspalveluun, mutta toisaalta taas konttorihenkilöstö on jopa vähentynyt, valottaa Joensuu organisaation tilannetta.

Tulevina vuosina Koskitukilla riittää haasteita puuhuollon lisäksi metsäjärjestelmän uusimisessa. Uudella metsäjärjestelmällä hallitaan puukauppaa ja tukin matkaa kaupanteosta tukkikentälle saakka. Muutoksen tuulet siis puhaltavat jatkossakin.