Konserni14.01.2013

Uusi strategia haastaa kaikki mukaan kehittämään

Markku Koskinen, Koskisen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Markku Koskinen, Koskisen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Koskisen konsernin uusi strategia on luotu vaikeassa markkinatilanteessa. Edellisten vuosien huonot tulokset ovat tehneet konsernin taseesta raskaan ja omavaraisuusaste on huono.

Uudistetun strategian keskeisin asia on konsernin taloudellisen tilanteen korjaaminen kestävälle tasolle. Taloudellinen tulos on kyettävä nostamaan voitolliseksi yrityksen jatkuvuuden ja kehittämisen varmistamiseksi.

- Yritys on nostettava tuottavaksi, jotta rahaa jää firman kehittämiseen ja investointeihin. Tällä hetkellä vähäisetkin tuotot menevät velkojen lyhentämiseen, osinkoja firma ei ole maksanut vuosiin ja investoinnit ovat olleet lähes jäissä. Tiukan taloudenpidon aikana kaikesta on tingitty, kertoo toimitusjohtaja Markku Koskinen kaunistelematta.

Yhteistyöllä kohti tulosta

Strategiassa tavoitteena on jokaisen liiketoimintayksikön kapasiteetin nostaminen täyskäyntiin kustannustehokkaasti ja kilpailukykyisesti. Tämä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Kehitämme toimintojamme ja tuotteitamme kaikilla tasoilla. Myynnin, suunnittelun ja tuotannon paremmalla yhteistyöllä tulee saavuttaa myyntimäärien kasvu kannattavasti ja kilpailukykyisellä hinnalla. Henkilöstön hyvinvointi, aloitteellisuus ja vastuunkanto nähdään strategiassa tärkeänä tekijänä tavoitteen saavuttamiseksi. Jatkuva parantaminen ja tuloksellisten aloitteiden teko nostetaan entistä enemmän osaksi jokapäiväistä toimintaa.

- Näissä tulostalkoissa ei vapaamatkustajia sallita. Parantuneen kannattavuuden kautta pystymme luomaan kaikille turvatumman työpaikan, toteaa Koskinen.

Asetetun tuloksen saavuttamiseksi liikevaihtoa ja tuotantomääriä on lisättävä merkittävästi. Jokaisen liiketoimintayksikön on kirittävä tulostaan paremmaksi, käytännössä tämä tarkoittaa että jokaisen osaston, tiimin ja työntekijän on pystyttävä parantamaan ja tehostamaan omaa tekemistään. Kehitystä on tapahduttava huolimatta siitä että tulos olisi jo nyt hyvällä tasolla. Kunkin tulosyksikön ja toiminnon tulee laatia selkeä tuloskuntoa parantava toimintasuunnitelma, jonka toteutumista seurataan tiiviisti.

Toiminnan kehittämiseksi myös investoinnit ovat mahdollisia ja toivottavia, kun vain takaisinmaksuaika pysyy alle vuodessa. Tuottavien investointien avulla omavaraisuus kasvaa ja velat pienenevät. Asiakaslähtöisyys on aina ollut Koskisen toiminnan kivijalka ja edelleenkin se pidetään kirkkaana mielessä. Tuotekehitys tehdään todellisen asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä aidosta asiakastarpeesta.

Sekä hallitus että johtoryhmä ovat vahvasti sitoutuneet uuteen strategiaan. Nyt ei auta valitus ja hampaiden kiristely vaan on tartuttava härkää sarvista ja alettava töihin, jok’ikisen. Konsernin kaikilta osastoilta löytyy varmasti käyttämätöntä potentiaalia ja kehitettävää.

- Markkinatilanne ei ole helppo, mutta hyvällä yhteistyöllä on täysin mahdollista korjata tilanne, summaa Koskinen. 

Strategiset päämittarit pähkinänkuoressa:

-    konsernin liikevaihdon kasvattaminen
-    sairauspoissaolojen vähentäminen
-    liiketoimintayksiköiden tuotantomäärien lisääminen
-    omavaraisuusasteen nostaminen
-    asiakastyytyväisyyden parantaminen