Konserni08.10.2015

Työskentely Kärkölän nuorten parissa jatkuu

Koskisen Oy pitää huolta nuorista

Koskisen Oy:ssä herättiin kesäkuussa 2015 siihen, että nuorisotyöttömyyden taso Kärkölässä alkoi olla hälyttävissä lukemissa. Koskisen aloitteesta koottiin yhteen 10.6.2015 paikallisen kunnan, koululaitoksen, nuorisotyöntekijöiden ja paikallisyritysten edustajia miettimään millä keinoin nuoria voitaisiin aktivoida paremmin työelämään ja opiskeluun. Tilaisuudessa vaihdettiin kokemuksia mm. oppisopimuspohjaisista koulutuksista, joita Koskisella on toteutettu menestyksekkäästi jo kymmeniä vuosia.

Kesäkuussa järjestetyssä tilaisuudessa sovittiin, että keinoja nuorten aktivoimisen edistämiseksi aletaan etsiä yhteisrintamalla. Koskisen henkilöstöpäällikkö Tarja Turusen aloitteesta ryhmä kokoontui uudelleen lokakuun alussa ja konkreettisia toimenpiteitä on jo sovittu. 

Tarja Turunen ja Kari Korvenranta Korvenrannan Puusepäntehtaalta jalkautuvat paikallisiin kouluihin kertomaan millaisia odotuksia työnantajaedustajina heillä on TET-harjoittelijoiden suhteen.  Tämän lisäksi paikallisten koululaitosten opinto-ohjaajat laittavat TET-harjoittelijoiden vanhemmille kirjeen kotiin siitä, mitä heidän lapsiltaan harjoittelussa odotetaan. Kyse on molemminpuolisen ymmärryksen lisäämisestä ja yhteisen kasvatuspolun rakentamisesta. Tarja Turunen on lisäksi lupautunut pitämään luentoja Kärkölän lähellä olevissa lukioissa työnantajan odotuksista rekrytointihetkellä.

Kärkölässä toimiva Peruspalvelukeskuksen Oivan työpaja valmentaa pitkäaikaistyöttömiä ja työttömiä nuoria erilaisiin kädentaitoihin ja työmuotoihin. Koskisen Oy kutsuu nyt Oivan työpajalaiset tutustumaan yritykseen ja sen toimintaan yhteistyön aloittamiseksi. Tämän lisäksi Kärkölän kunnan nuorisotyöntekijät ovat lupautuneet jalkautua muihin paikallisiin yrityksiin.

Koskisen Oy jatkaa yhteistyön tiivistämistä konkreettisin pienin askelin hyvässä yhteistyössä ryhmän muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen edistymistä seurataan tiiviisti jatkossakin.