Konserni15.09.2014

Turvallisuus ennen kaikkea

Turvallisuuspäällikkö Aarne Virtanen tarkastelee tehdasaluetta

Turvallisuuspäällikkö Aarne Virtanen tarkastelee tehdasaluetta

Koskisella turvallisuusasiat ovat jatkuvasti esillä ja tapaturmissa on selkeä nollatavoite. Työturvallisuuden parantamisessa keskeinen rooli on johdolla, työsuojeluorganisaatiolla sekä työntekijällä.

Turvallisuutta mitattaessa tapaturmatiheys on yleisesti käytetty mittari, jossa lasketaan vakavat tapaturmat per 1 miljoonaa työtuntia. Vakavia tapaturmia ovat kaikki yli neljän päivän sairausloman aiheuttaneet tapaturmat.
- Koskisen tapaturmatiheys on viime vuosina ollut himpun yli 20, kun meidän toimialalla se oli 28,1 vuonna 2012, sanoo Koskisen turvallisuuspäällikkö Aarne Virtanen.
- Tapaturmatiheyden tavoite on tietenkin täysi nolla, mutta välitavoitteena meillä on 20 kpl per miljoona työtuntia

Tapaturmatiheys, Koskisen Oy:

Tapaturmatiheys, Koskisen Oy:

Määrätietoinen työ tuottaa tulosta

On selvää, ettei työntekijän loukkaantuminen ja poissaolo ole henkilön itsensä etu eikä myöskään yrityksen etu. Jatkuvalla ja määrätietoisella työllä Koskisella on onnistuttu kääntämään tapaturmat ja niistä johtuvat sairaslomapäivät laskuun vuoden 2011 jälkeen, vaikkakin sarkaa on vielä kynnettävänä nollatavoitteeseen.

Yhden tapaturmapäivän kustannus on 500 € päivässä, joten säästö on huomattava jokaisessa vakavassa tapaturmassa. Työturvallisuuden lisäämiseen kannattaa investoida, takaisinmaksu tulee vähentyneinä tapaturmina ja turvallisempana työympäristönä.
- Työturvallisuutta parannetaan riskienkartoituksella, tapaturmatutkimuksilla ja koulutuksella. Niin tuotanto- kuin urakoitsijapalaveritkin aloitetaan turvallisuusasioilla, kertoo Virtanen.

Urakoitsijat pitävät huolta työturvallisuudesta

Kesän aikana Koskisella oli käynnissä sahalla ja lastulla isot investoinnit, turvallisesti. Tapaturmien määrä molemmilla työmailla oli täysi nolla.
- Turvallisuusasiat tarkastettiin viikoittain kaikkien osapuolten yhteisellä turvallisuuskierroksella eikä poikkeamia juurikaan kirjattu, kuvailee Virtanen työmaa käytäntöjä.
- Turvallisuusasenne on urakoitsijoilla kohdallaan, asioihin kiinnitetään huomiota etukäteen ja riskit pyritään välttämään.

Myös meluntorjunta on osa työturvallisuutta. Uuden sahan sivutuoteosaston käynnistyessä hakekuljetin todettiin ikäväksi melunlähteeksi. Meluongelmaan alettiin etsiä heti ratkaisua ja parissa viikossa kuljetin saatiinkin hiljaiseksi.

Palotapahtumat nollaan

Puualalla puupöly muodostaa suuren paloriskin ja tätä estetään automaattisilla sprinkleröinneillä niin tehdashalleissa kuin konelinjoilla. Niinpä huollettavia ja testattavia sprinkleriputkia löytyy Koskisen tehtaista kilometrikaupalla. Toisinaan putkistot aiheuttavat erheellisiä palohälytyksiä, joissa palokunta saapuu paikalle vain todetakseen, että onneksi ei palanut.
- Erheelliset palohälytykset kuuluvat sarjaan ennakoitavat riskit. Näitä erheellisiä palohälytyksiä joudumme sietämään jonkin verran, koska niillä taataan, että tosipaikan tullen sprinklerit toimivat, sanoo Virtanen.

Kesken jutun teon Virtasen puhelin soi. Voimalaitoksella on käynnistymässä kattilan pesu ja se voi laukaista savuilmaisimen erheellisesti. Siispä voimalaitoksenhoitaja pyytää Aarnea katkaisemaan hälyt pesun ajaksi.
- Ok. Soitan sinulle, kun olen katkaissut hälyt ja voit aloittaa pesun, sanoo Aarne ja kiirehtii voimalaitokselle.

Turvallisuus on juuri tätä, ennakoimista ja asioiden huomiointia etukäteen, ettei sattuisi vahinkoja tai turhia hälytyksiä.