Konserni04.07.2018

Tavoitteena tuhat aloitetta vuodessa

Koskisella valmistetaan sahatavaraa, lastulevyä, koivuvaneria, puurakentamisen tuotteita, kattoristikoita ja ohutviiluvaneria. Kuva Järvelän tukkikentältä.

Koskisen Oy on jo useiden vuosien ajan kerännyt henkilökunnalta aloitteita sekä palkinnut aloitteellisuudesta. Aloitteiden palkitsemiskriteereinä ovat olleet tuottavuus euromääräisesti, aktiivisuus, laatu, turvallisuus ja ympäristöasiat. Koskisella nähdään aloitteiden tekemisen kuvastavan yleistä aktiivisuutta ja henkilökunnan osallistumista, joka on konsernissa kehittynyt hyvään suuntaan. 

Koskisen aloitejärjestelmästä vastaa konsernitasolla laatu-, ympäristö ja turvallisuusjohtaja Markku Lähteenmäki. ”Tavoitteena on tälle vuodelle tuhat aloitetta. Viime vuonna saimme noin 600 aloitetta ja huhtikuun loppuun mennessä oli jo 300 aloitetta kasassa”, Lähteenmäki kertoo ja jatkaa odottavansa tavoitteen täyttyvän kuluvan vuoden aikana. 

Viime vuodet Koskisella on kiinnitetty erityisesti huomiota turvallisuuteen ja kannustettu henkilökuntaa tekemään turvallisuushavaintoja. ”Haluamme saada sekä positiivisia huomioita että korjausehdotuksia. Toiveena on, että jokainen tekisi kolme havaintoa vuodessa”, Lähteenmäki sanoo. Havaintojen tekemisen kautta myös aktiivisuus aloitteiden kirjaamiseen lisääntyy. 

Aloitteiden palkitsemisessa käytetään apuna pisteytysjärjestelmää, jolla tarkastellaan aloitteen vaikuttavuutta ja valitaan palkkio. ”Aloitteet käsitellään ja palkitaan yksiköittäin, jotta käsittely on nopeaa”, Lähteemäki kuvailee. ”Palkkio on esimerkiksi ruokalippuja tai rahaa. Erittäin merkittävä aloite voi saada huomattavankin palkkion. Sen käsittely kuitenkin kestää pidempään, sillä tuon palkkion perussääntö on 10 % ensimmäisen vuoden säästöistä”, Lähteenmäki jatkaa. 

Jokaisen ääni kuuluviin 

Aloitetoiminnasssa läpinäkyvyys on tärkeää. Aloitteita ja niiden palkitsemista käydään yksiköiden lisäksi läpi myös aloiteryhmässä konsernin tasolla ja henkilöstön edustajien kanssa. ”Tällä tavoin taataan tasapuolisuus ja samat pelisäännöt koko firman läpi”, Lähteenmäki kertoo. 

Koskisella on kerätty aloitteita ainakin vuosikymmeniä. Aluksi niitä annettiin paperilla, mutta nykyään aloitteet annetaan intran kautta. ”Kehitysfoorumi on kaikille työntekijöille avoin ja kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa. Olemme pyrkineet tekemään aloitteen antamisen mahdollisimman helpoksi, intrassa on nappi, jota kautta voi aloitteen tehdä.” 

”Joskus joku aloite jää syystä tai toisesta avoimeksi tai odottaa toteutusta muusta syystä esimerkiksi toisen hankkeen yhteydessä”, Lähteenmäki sanoo ja lohduttaa samalla, etteivät toteuttamattomat aloitteet jää silti unholaan. Koskisen aloitearkistossa on hakutoiminto, jonka avulla vanhempiin aloitteisiin päästään käsiksi myöhemminkin, jos tilanteet muuttuvat. 

Lähteenmäki ei halua nostaa yksittäisiä esimerkkejä aloitteista esiin, vaan kaikki ovat omalla tavallaan tärkeitä. ”Ylipäätään on ilahduttavaa se, miten laajalle aloitteellisuus meillä on levinnyt, aktiivisuus on noussut ja kaikki osaavat tehdä aloitteita”, Lähteenmäki kiittelee.