Konserni15.06.2014

Talous kuntoon tulostalkoiden ja täyskäynnin kautta

Tarja Järvinen, Koskisen talous- ja henkilöstöjohtaja

Tarja Järvinen, Koskisen talous- ja henkilöstöjohtaja 

Koskisen konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna 10 % ja tälle vuodelle odotetaan samansuuruista kasvua. Kun samaan aikaan myös konsernin tuloksentekokyky on parantunut, niin tulevaisuus alkaa näyttää jo hyvältä.

Erityisesti saha- ja vaneriteollisuus ovat parantaneet merkittävästi liikevaihtoaan. Myös puunhankinnan ja bioenergian liikevaihdot ovat kasvaneet vahvasti. Sen sijaan lastulevy-, koivutuote- ja taloteollisuus jäivät liikevaihdoissaan edellisten vuosien tasolle. Venäjän toiminnoissa on edelleen kehitettävää, joskin sen osuus konsernin liikevaihdosta on hyvin pieni.

- Sahateollisuuden liikevaihdon kasvuun vaikutti sekä Kissakosken sahan vuokraus ja sitä kautta lisääntynyt sahatavaran myyntimäärä että Järvelän sahauksen kapasiteetin käyttöasteen nousu, kertoo Koskisen talous- ja henkilöstöjohtaja Tarja Järvinen.
- Vaneriteollisuudessa liikevaihdon kasvu tuli tehtaan kapasiteetin käyttöasteen noston myötä.

Koskisen konsernin luvut

Tehokkuutta tulostalkoilla

Vuoden 2012 lopussa käynnistyneen tulostalkookampanjan voimin on Koskisella etsitty parannus- ja säästökohteita joka puolelta. Onnistuneen kampanjan myötä tehokkuus ja tuottavuus ovat parantuneet monessa yksikössä.

- Muutaman vaikeamman vuoden jälkeen olemme päässeet operatiivisessa tuloksessa vihdoinkin aavistuksen plussalle, iloitsee Tarja Järvinen.

Tuloksen paranemista auttoi myös lisääntyneet tuotantomäärät sahalla ja vanerilla kun kapasiteetin noston myötä tuotannon tehokkuus parani turhien seisokkien ja lajin vaihtojen vähetessä.

- Kasvu on tuonut myös mukanaan uusia työpaikkoja ja tulevaisuutta ajatellen käynnistimme Koskisen Akatemian, jossa palkattiin 20 nuorisotakuun piirissä olevaa nuorta suorittamaan perustutkinto tehtaillemme, kertoo Tarja Järvinen.

Keski-Euroopan markkinat vetävät

Markkinoilla kasvua on erityisesti ollut Keski-Euroopassa ja tältä alueelta löytyy jatkossakin suuri osa asiakkaistamme. Myös kotimaan markkinat ovat merkittävät, lähes puolet liikevaihdosta tulee kotimaan markkinoilta. Uusia vientimarkkinoita etsitään mm. Kiinan ja Afrikan suunnasta.

- Kotimaan markkinat ovat edelleen alavireiset ja tilanne on haasteellinen kaikille kotimaan markkinoilla toimiville. Joskin viime vuonna pystyimme Koskisella tekemään pienen parannuksen verrattuna edelliseen vuoteen, kuvailee Järvinen Suomen markkinatilannetta.