Konserni08.01.2018

Puukaupallisesta koulutuksesta sahatavaran myyntiin

Jesse Kuusisto on uusi kotimaan sahatavaramyynnin myyntipäällikkö.

Jesse Kuusisto on uusi kotimaan sahatavaramyynnin myyntipäällikkö.

Lahden ammattikorkeakoulun puukaupallinen linja tarjoaa uusia mahdollisuuksia puutekniikan ja liiketalouden opiskelijoille. Jesse Kuusiston opiskeluille koulutus antoi lisäpontta ja uuden vakituisen työpaikan sahatavaramyynnin parissa.

Jesse Kuusisto hymyilee leveästi kertoessaan uudesta työstään Koskisen sahatavaran kotimaan myynnissä. Syytä hymyyn onkin; 1.1.2018 hän aloitti kotimaan myyntipäällikkönä tehtyään Koskisella työharjoitteluita ja kesätöitä. Lisäksi taskussa ovat tuoreet puutekniikan insinöörin paperit, jotka hän sai valmistuttuaan joulukuussa Lahden ammattikorkeakoulusta, noin puoli vuotta suunniteltua aikaisemmin.

Kuusiston tie myyntipäälliköksi Koskiselle ei kulkenut ihan tavallista reittiä, sillä hän osallistui Lahden ammattikorkeakoulun puukaupallisen koulutuksen pilottihankkeeseen syksyllä 2016. Puukaupallisissa opinnoissa puutekniikan opiskelija syventyy 30 opintopisteen verran kaupallisen alan opintoihin. Tavoite olisi, että jokaisella opiskelijalla on oma kummiyrityksensä, joka luotsaa opiskelijaa tämän opinnon eri vaiheissa sekä tarjoaa työharjoittelupaikkoja ja opinnäytetyön aiheen.

"Puukaupallisen koulutuksen pilottihanke käynnistyi Lahden ammattikorkeakoulussa syksyllä 2016 ja jo saman vuoden lokakuussa suoritin ensimmäisen työharjoitteluni kummiyritykselleni. Olen saanut kummiyritykseltäni Koskiselta paljon käytännönläheistä kokemusta, ja tuosta syksystä asti olen tehnyt täällä työharjoitteluita sekä kesätöitä", kertoo Kuusisto.

Kuusisto kertoo puukaupallisen koulutuksen antaneen paljon lisäboostia opiskeluun, ja samalla hän sai arvokasta työkokemusta oman alan yrityksessä.

"Koin puukaupallisen hyväksi vaihtoehdoksi ainakin minulle. Se antoi selvän suunnan opiskeluille, mutta en kuitenkaan menettänyt peruskoulutuksesta mitään. Koskisen auttoi paljon kurssien valinnoissa. Paljon pitää itse huolehtia aikataulujen sovittamisesta yhteen, mutta en kokenut sitä mitenkään ongelmalliseksi, koska hyödyin niin paljon lisäopinnoista, ja lisäopinnot kiinnostivat minua", kuvailee Kuusisto puukaupallisen koulutuksen etuja.

Puualaa Kuusisto pitää monipuolisena alana, jossa on käytännönläheinen meininki. Alan tulevaisuuteen hän uskoo vahvasti, sillä Suomen metsissä raaka-ainetta riittää.

"Puualalla on tulevaisuutta, mutta missä muodossa esimerkiksi 10 vuoden päästä, sitä ei varmasti kukaan tiedä. Itse toivoisin enemmän investointeja ja puunjalostusta Suomeen, jotta saataisiin puu enemmän näkyviin täällä. Ulkomailla suomalainen puu kiinnostaa jo nyt suuresti", pohtii Kuusisto.

Entä millaiset odotukset Kuusistolla on uuden työtehtävänsä suhteen? Ainakin hänellä on positiiviset fiilikset lähteä uuteen vuoteen, sillä työharjoitteluiden kautta hän jo on tutustunut moniin Koskisella ja pitää yrityksen ilmapiiristä, jossa autetaan työkavereita tehtävästä riippumatta, jotta päästään yhteiseen päämäärään. Kuusisto odottaa myös innolla asiakaskäyntejä, joita hän pääsee tekemään heti vuoden alusta yhdessä toisen myyntipäällikön Ari Elovaaran kanssa.

"Minusta on hienoa, että meillä oli mahdollisuus palkata Jesse sahatavaramyyntiin. Jesse on jo työharjoitteluiden kautta omaksunut talon tavat ja arvot, ja hän tuntee tuotannon väen. Olen kehottanut häntä katsomaan työtä uusin silmin ja tuomaan uusia näkökulmia koko prosessiin", kertoo Elovaara uudesta työparistaan.

Vuodesta 2005 kotimaan sahatavaraamyynnin myyntipäällikkönä työskennelleen Jorma Metsolan siirtyessä pikkuhiljaa eläkkeelle hän haluaa kiittää asiakkaita ja yhteistyökumppaneita yhteisistä vuosista ja hyvästä yhteistyöstä.