Konserni19.05.2016

Omistautuneesti ja vastuullisesti

Koskisen yritysvastuuraportti vuodelle 2015 on julkaistu

Koskisen konsernin yritysvastuuraportti vuodelta 2015 on valmistunut. Raportin tarkoitus on kiteyttää vastuullisuuden näkökulmasta merkittävimmät asiat vuoden 2015 osalta. 

Yritysvastuuraportta pääset lukeamaan tästä.

Toimitusjohtaja Markku Koskinen antaa raportin alussa kuvauksensa konsernin merkittävistä tapahtumista ja liiketoiminnan kehittymisestä 2015 aikana.

Vastuullisuuttamme käsittelemme kolmen valitsemamme pääteeman siivittäminä

  • Merkityksellinen työ
  • Reilut Kumppanuudet
  • Hyvinvoiva Ympäristö

Kustakin teemasta on yhden aukean pituinen ”tilannekuva”.  Muutama graafi, taulukko ja tarina rehevöittävät kertomaamme. Raportissa on myös pelkistetysti kuvattu verojalanjälkemme sekä kuvattu kiertotalouttamme.  Halusimme kuvata materiaalivirtojen kulkua tehtaillamme ja esimerkkikuvassa näkyy materiaalivirrat vaneri- ja lastulevytehtaan osalta.

Raportti on makupala vastuullisuutemme osalta.  Kun vastuullisuusnälkäsi kasvaa, suosittelemme tutustumista varsinaiseen vastuullisuussivustoomme commitment.koskisen.fi, joka sekin on hiljattain päivitetty uuteen versioon.

Palaute ja ideat vastuullisuuden kehittämiseksi  ovat tervetulleita! 

Omistaunut vastuullisuudelle, 

Eva Wathén
Johtaja, yritysvastuu
Omistaja 3. polvessa