Konserni17.01.2011

MultiSite yhdisti seitsemän toimintajärjestelmää

Uusi toimintajärjestelmä kattaa koko konsernin toiminnot.

Uusi toimintajärjestelmä kattaa koko konsernin toiminnot.

Koskisen laadun, johtamisen, turvallisuuden, ympäristön ja puun alkuperän jäljitettävyyden toimintajärjestelmät muodostavat jatkossa yhden ja yhteisen, konsernijohtoisen MultiSite-toimintajärjestelmän.

MultiSite-projektin hallinnoinnista vastannut Koskisen vaneriteollisuuden laatupäällikkö Anna-Maaret Roppola sanoo uuden toimintajärjestelmän selkeyttävän Koskisen laadun ja toiminnan johtamista monella tavoin.

- Yhden järjestelmän ansiosta säästämme aikaa, resursseja ja kustannuksia. Jatkossa ulkoisia auditointeja voidaan tehdä kaikkien yksiköiden sijasta koko yhtiön tasolla tuotanto- ja toimintaprosesseittain, mikä tehostaa toimintaa merkittävästi. Se helpottaa myös yksiköiden eri toimintojen ohjeistusta ja ylläpitoa. Erilliset ohjeet laaditaan jatkossa vain tiettyihin poikkeamiin, Roppola selventää.

Konsernivetoiseen johtamiseen

Multisite-sertifikaatin saamisen edellytyksenä on, että myös Koskisen Hirvensalmen toimipiste sekä puunhankinnasta vastaava Koskitukki läpäisevät niiltä puuttuneen OHSAS 18001 terveys- ja turvallisuus – sertifioinnin. Arvioinnit kestivät molempien yksiköiden osalta kaksi päivää ja sujuivat hyvässä hengessä. Sertifioinnissa havaittujen lievien poikkeamien korjaamisen jälkeen Koskiselle myönnetään MultiSite-sertifikaatti.

Anna-Maaret Roppolan mukaan MultiSite edesauttaa Koskista pääsemään yksikkövetoisesta ajattelutavasta laajempaan, konsernivetoiseen ja läpinäkyvään johtamiseen.

- Esimerkiksi toimintajärjestelmän tulosten katselmointi tehdään jatkossa vain yhden kerran, konsernin johtoryhmän taholta. Johtoryhmä määrittää myös mm. auditointien painopistealueet ja hakee ulkopuolista näkemystä niihin toiminnan osa-alueisiin, joissa meillä on kehitettävää. Toimintajärjestelmiin liittyviä asioita ei ole tarkoitus tehdä uudella tavalla vaan nostaa esille ja vahvistaa vanhoja menestystekijöitämme.