Konserni20.11.2013

Monta miljoonaa kuutiota pölliä

Koskisen toimitusjohtaja Markku Koskinen.

Koskisen toimitusjohtaja Markku Koskinen

Oikaisin ruokalaan sorviosaston kautta. Huoltovuoron aikana siellä korjailtiin tehtaan vanhinta konetta. Pöllikuljetin, joka jakaa pöllit eri sorvilinjoille on ilmeisesti alkuperäinen eli ollut käytössä vuodesta 1966. Todennäköisesti se on myös vanhin käytössä oleva kone koko firmassa.

Ehkä vuonna 1966 ei osattu ajatella, että tällä ajetaan pöllejä vielä viidenkymmenen vuoden päästä. Päätin tutkia paljonko pöllikuljettimella on pöllejä ajettu – kun on tehty lähes kaksi miljoonaa kuutiometriä vaneria.  Kuten Kauno Leppäkallio ennusti 1990-luvulla, rikkoontui ensimmäisen miljoonan vanerikuution raja vuonna 2001, siis 35 vuoden kuluttua vaneritehtaan startista. Vaneritehtaan ensi vuoden budjetin mukaisesti toinen miljoona kuutiota jää 3000 m3 vajaaksi. Olisiko sopiva haaste vanerille ja puunhankinnalle tehdä ensi vuonna tuo toinen miljoona täyteen?  Puunkulutus on yli kolme kuutiometriä tukkia valmista vanerikuutiometriä kohti. Eli tuo kuljettimen pätkä on jo kuskannut yli viisi miljoonaa kuutiometriä puuta.

Vanerin ja rimalevyn tuotanto Koskisen Oy:ssä:

Vanerin ja rimalevyn tuotanto Koskisen Oy:ssä:

Koskisen konsernin työhyvinvointikyselyn tulokset valmistuivat joulukuun alussa. Tulokset yleisesti ottaen kuvaavat meitä hiukan keskiarvoa paremmaksi työyhteisöksi. Emme ole tässä mielessä huippuja, mutta keskiarvon kannalta voimme olla yleisesti teollisuuteen verrattaessa tyytyväisiä. Konsernin sisällä on kuitenkin vaihtelua osastoittain, henkilöstöryhmittäin ja ikävuosienkin mukaan. 

Kiitos väelle vastauksista ja LähiTapiolalle hyvästä yhteistyöstä hankkeessa. Jatkamme työyhteisön kehittämistä yhä paremmaksi ja kehitämme näin myös asiakkaan kannalta laaduntuottokykyämme. Erityisen ilahduttavaa tuloksissa oli, että asiakassuhteita hoitavien parissa tulokset olivat hyviä niin myyntikonttoreissa kuin metsäasioissakin.

Esimiehillä on erityinen vastuu työyhteisön kehittämisestä, mutta jokainen meistä voi toimia rakentavasti työkavereitaan kohtaan. Toivottavasti myös yrityksemme arvot tukevat hyviä toimintatapoja: Haluamme rakentaa luottamusta pitkäjänteisesti niin työyhteisössä kuin sidosryhmienkin kanssa, meillä on rohkeus puuttua ongelmiin, kykenemme luomaan uusia parempia toimintatapoja ja toimintamme on tuloksellista.

Kuluva vuosi on sujunut pääosin positiivisessa hengessä, eikä vähiten hitaasti paranevan markkinatilanteen ansiosta. Vaikka monilla mittareilla kehitys on hyvää, on kotimaan talouspoliittinen tilanne edelleen huolestuttava ja kotimaan kuluttajakaupassa joudutaan vielä nousua odottamaan. Tässä vaiheessa on ilo kiittää koko porukkaa hienosta kehittymisestä tämän vuoden mittaan ja sidosryhmiä haluan kiittää kaikesta tuesta mitä olemme saaneet vaikeinakin vuosina, toivottavasti olemme jatkossakin luottamuksenne arvoisia.

Sorviosastolla on muuten tulosten mukaan oikein hyvä työyhteisö. Arvostukset ja osaaminen kohdillaan, kaveria autetaan ja esimiestyökin on tasokasta. Kiitos.

Markku Koskinen
toimitusjohtaja

Koskisen vaneritehtaan pöllikuljetin

Koskisen vaneritehtaan pöllikuljetin