Konserni29.03.2018

Lukion ja yläkoulujen opinto-ohjaajat ja opettajat vierailijat Koskisella tutustumassa puunkorjuuseen ja puuteollisuuteen

Lukion ja yläkoulujen opinto-ohjaajat ja opettajat kuuntelevat, miten Koskitukin puunkorjuu hoidetaan.

Lukion ja yläkoulujen opinto-ohjaajat ja opettajat kuuntelevat, miten Koskitukin puunkorjuu hoidetaan.

Puualan koulutus ja nuorten innostaminen alalle nousi keskeiseksi aiheeksi, kun Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen yläkoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajat ja aineenopettajat vierailivat Koskisella tutustumassa puutuoteteollisuuteen ja Koskitukin metsäkohteella puunkorjuuseen.

Suomen Metsäyhdistys, Hämeen ammattikorkeakoulun, Hämeen ammatti-instituutin ja Koskisen järjestämä koulutuspäivä opinto-ohjaajille ja aineenopettajille käynnistyi aamulla Koskitukin korjuukohteessa Hämeenkoskella, kun vierailijat pääsivät tutustumaan 3,7 hehtaarin kokoiseen pääteleimikkoon. Koskitukin hankintapäällikkö Antti Poikela kertoi vieraille Koskisesta ja Koskitukin puunkorjuusta yhdessä Kärkölän ja Hollolan alueen korjuu- ja kuljetusesimiehen Harri Kalolan kanssa. Opinto-ohjaajia kiinnosti erityisesti molempien koulutus ja polku nykyiseen työhön sekä miten hakkuutapa valitaan kullekin leimikolle. 

Hämeen ammatti-instituutin metsuriopiskelijat harjoittelivat puihin kiipeämistä korjuukohteella.

Hämeen ammatti-instituutin metsuriopiskelijat harjoittelivat puihin kiipeämistä korjuukohteella.

Moton ja puunkorjuun lisäksi paikalla olivat edustajat myös Hämeen ammattikorkeakoulun Evon yksiköstä, Suomen vanhimmasta metsäoppilaitoksesta, jossa koulutetaan metsätalousinsinöörejä sekä Hämeen ammatti-instituutista, joka kouluttaa Evolla metsureita ja metsäpalveluiden tuottajia. Hämeen ammattikorkeakoululaiset lennättivät dronea, jota hyödynnetään nykyään mm. metsävarojen laskemisessa. Metsuriopiskelijat taas harjoittelivat puihin kiipeämistä ja tarjosivat vieraille mahdollisuuden sahata kiekkoja moottorisahalla. Aktiviteettien päätteeksi opinto-ohjaajat ja opettajat pääsivät lämmittelemään ja paistamaan makkarat nuotion ääreen.


Opettajat ja opinto-ohjaajat pääsivät myös paistamaan nuotiomakkarat Koskitukin metsäkohteessa.

Opettajat ja opinto-ohjaajat pääsivät myös paistamaan nuotiomakkarat Koskitukin metsäkohteessa.

Miten innostaa nuoria puualalle?

Metsävierailun jälkeen matka jatkui Koskisen tehtaille, jossa opinto-ohjaajat pääsivät kuuntelemaan Koskisen sahateollisuuden johtajan Tommi Sneckin yritysesittelyä sekä Lahden ammattikorkeakoulun puutekniikan opettajan Jari Suomisen esitystä puutekniikan koulutuksesta. Molempien esitysten aikana käytiin vilkasta keskustelua, miten nuoria saisi innostettua puualalla, jossa töitä riittää nyt ja tulevaisuudessa ja etenemismahdollisuudet ovat hyvät.

Merja Valtanen, Lahden lyseon opinto-ohjaaja sekä Suvi Pölönen Salpausselän peruskoulun opinto-ohjaaja pitivät vierailua kaikin puolin onnistuneena ja mielenkiintoisena. Merja oli aiemmin ollut tutustumassa vastaavassa koulutuksessa Helsingissä metsätieteiden opintoihin ja piti tutustumispäiviä hyvänä työkaluna opinto-ohjaajille. Suvi taas uskoo koulutuksen antavan kättä pidempää vietäväksi oppilaille. ”Vaikea kertoa tällaisesta alasta, jos ei itse pääse näkemään, miten homma toimii.”

Molemmat pitivät haastavana alan markkinointia nuorille, vaikka ovatkin yrittäneet tuoda esille puualan tarjoamia mahdollisuuksia mm. biotuotteiden kehitykselle ja kestävän kehityksen näkökulmia. ”Enemmän pitäisi saada alan työpaikkoja, yrityksiä ja palkkoja konkreettisesti esille julkisuuteen”, he päättävät.

Vierailun päätteeksi opinto-ohjaajat ja opettajat pääsivät vielä konkreettisesti tutustumaan, mitä metsistä hankittavista tukeista valmistuu, kun he tekivät tehdaskierrokset Koskisen sahalle ja vaneritehtaalle.