Konserni13.04.2015

Koskitukki toimittaa biopolttoaineen Lahti Energian uuteen lämpölaitokseen

Haketta Koskitukin varastossa

Haketta Koskitukin varastossa

Koskitukki Oy hankkii ja toimittaa kasvavia määriä puupolttoaineita Etelä-Suomessa. Osa teollisuuden sivutuotteista sekä metsänomistajilta hankittavat risut, kannot ja ainespuuksi kelpaamattomat puut jalostetaan biopolttoaineeksi moniin eri voima- ja lämpölaitoksiin. Koskitukin yksi tärkeimmistä asiakkaista on Lahti Energia Oy, joka investoi uuteen biopolttoaineita käyttävään höyryteholtaan 13 MW:n prosessilämpölaitokseen. Lämpölaitos tuottaa prosessilämpöä ja prosessihöyryä Polttimo Oy:n tuotantolaitoksille Lahden Niemessä.

Koskitukki ja Lahti Energia ovat sopineet biopolttoaineen toimitussopimuksen alkuvuodesta 2016 valmistuvaan laitokseen. Koskitukki on toimittanut biopolttoaineita aikaisemminkin Lahti Energialle. Lahti Energia on nykyisinkin jo huomattava puuperäisien biopolttoaineiden käyttäjä Lahdessa, Kymijärvi I voimalaitoksella on vuodesta 1998 asti kaasutettu biomassaa, jolla on korvattu kivihiiltä. Lahti Energia on lisäämässä huomattavasti biopolttoaineiden käyttöä myös Kymijärven voimalaitosalueelle suunnitteilla olevan merkittävän voimalaitosinvestoinnin myötä.

Lahti Energia korvaa Polttimon lämpölaitoksella vuosittain yli 10 000 öljytonnia vastaavan määrän fossiilisia polttoaineita, kun maakaasu vaihdetaan Päijät-Hämeen metsistä ja puunjalostajilta saataviin puupolttoaineisiin.  

”Tämä on hieno asia Päijät-Hämeen kannalta, sillä suurin osa polttoainetoimituksistamme on tähän asti mennyt maakunnan ulkopuolelle. Kuljetusmatkat lyhenevät ja toiminta tehostuu. Päijät-Hämeessä on merkittävää puunjalostusta, joten biopolttoaineita syntyy suuria määriä puunhankinnan ja teollisuuden myötä.”, kertoo Koskitukki Oy:n bioenergiapäällikkö Juha Hyvärinen

Lämpölaitoksen polttoaineet ovat sahoilta ja vaneritehtaalta saatavaa kuorta, muita biopolttoaineiksi jalostettuja sivutuotteita sekä metsähakkeita, hakkuutähdehaketta ja rankahaketta. 

Lämpölaitoksen tekniikka perustuu pyörivään arinatekniikkaan. Koskisen Oy:llä on vastaavan tyyppinen lämpölaitos Järvelässä, joten polttoainetoimitus on entuudestaan tuttua Koskitukille. Lahti Energian prosessilämpölaitos edustaa modernia arinakattilatekniikkaa ja korkealuokkaista prosessinhallintaa. Laitos polttoainetoimituksineen on reaaliaikaisesti etävalvottava.

Lisätietoja

Koskitukki Oy
Juha Hyvärinen, bioenergiapäällikkö, 0407611269, juha.hyvarinen@koskitukki.fi
Koskitukki Oy on Koskisen konsernin puunhankintayritys. Hankimme vuosittain n. 1,8 milj. m3 puuta, joista suurin osa omille puunjalostustehtaille Kärkölään ja Hirvensalmelle. Tuotantolaitoksillamme valmistetaan sahatavaraa, vaneria ja lastulevyä. Tämän lisäksi Koskitukki on Etelä-Suomessa yksi merkittävimmistä bioenergian toimittajista.
Lahti Energia Oy
Eero Seesvaara, toimitusjohtaja, 0505528401, eero.seesvaara@lahtienergia.fi
Lahti Energia on monipuolinen energiayhtiö, joka panostaa ekotehokkuuteen ja uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämiseen. Tuotamme ja myymme sähköä kaikkialle Suomeen ja huolehdimme energian kotiinkuljetuksesta alueellamme.