Konserni06.11.2018

Koskisen Kumppanuuspäivässä ajankohtaista asiaa puutuoteteollisuudesta

Koskisen Kumppanuuspäivässä puhuivat tänä vuonna Kai Merivuori (vas.), Kalle Jokinen, Tommi Sneck ja Jukka Pahta.

Koskisen Kumppanuuspäivässä puhuivat tänä vuonna Kai Merivuori (vas.), Kalle Jokinen, Tommi Sneck ja Jukka Pahta.

Koskisen jo perinteeksi muodostunut Kumppanuuspäivä järjestettiin neljännen kerran Järvelässä lokakuun viimeisenä päivänä. Paikan päälle saapui nelisenkymmentä vierasta kumppanuusverkostostamme. Päivän aiheina olivat työllisyys ja kasvun jatkuminen sekä sahateollisuuden tärkeys suomalaisen biotalouden selkärankana. Lisäksi esiteltiin Koskisen konsernin ja Sahateollisuuden toimintaa. Käytiinpä vieraiden kanssa tutustumassa myös havutukkien sahaukseen Järvelän sahalla.

Aamu alkoi Jukka Pahdan tervetuliaistoivotuksella ja Koskisen toiminnan esittelyllä. Hän korosti puheessaan etenkin Koskisen alueellista vaikuttavuutta. ”Koskitukki ostaa 110 miljoonalla eurolla puuta lähialueen metsänomistajilta ja maksaa palkkoja 50 miljoonaa euroa vuodessa pääosin Päijät- ja Kanta-Hämeessä asuville työntekijöille.” Lisäksi hän kertoi Koskisen työllistävän omien työntekijöidensä lisäksi suuren määrän kunnossapidon ja logistiikan urakoitsijoita sekä metsäkoneurakoitsijoita.

Päijät-Hämeestä puutuotealan osaamiskeskus

Kolmannen kauden kokoomuksen kansanedustaja Kalle Jokinen puhui Kumppanuuspäivässä työllisyydestä ja kasvun jatkumisesta. Hänen mukaansa työmarkkinoilla vallitsee jo osittainen työvoimapula, jota voidaan tulevaisuudessa pyrkiä paikkaamaan esim. työperäisellä maahanmuutolla Kanadan ja Australian mallin mukaisesti. Lisäksi on tärkeää saada nuoret kouluttautumaan ja sitä kautta työelämään, jotta myös tulevaisuudessa voidaan turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut. Lopuksi hän korosti Päijät-Hämeen asemaa puutuoteteollisuuden osaamiskeskuksena. ”Puutuotealalla on paljon mahdollisuuksia ja Päijät-Häme on vahva toimija. Meidän pitää palauttaa maakunnan maine puutuotealan osaamiskeskuksena.”

Sahateollisuus on biotalouden selkäranka

Sahateollisuus ry:n toimitusjohtajan Kai Merivuoren viesti oli alusta lähtien selvä. ”Sahateollisuus on suomalaisen biotalouden selkäranka, jota ilman sellutehtaat eivät pyöri tai uuden kannattavan liiketoiminnan kehittäminen ei onnistu.” Hänen mukaansa perustuotantoa tarvitaan, jotta uutta voidaan kehittää. Mukana pitää kuitenkin olla rutkasti realismia sekä systemaattista tutkimusta ja kehitystä. Merivuori toi esiin myös huolen tukkipuun raaka-aineen hinnan noususta, mikä aiheuttaa ongelmia sahojen kannattavuudelle. ”Sahateollisuus maksaa kantorahoista 2/3, vaikka käyttää tukista vain kolmasosan.”

Sahoilla suuri investointi- ja uudistamistarve

Myös Tommi Sneck, Koskisen sahateollisuuden johtaja, jatkoi omassa puheessaan samasta aiheesta. ”Sahojen kannattavuus on heikko. Suurin osa suomalaista sahoista on 1990-luvulta ja niiden uudistamistarve alkaa olla suuri, mutta investointirahaa ei ole, jos sahateollisuus maksaa metsätalouden viulut.” Samalla hän korosti, että jos sahat pääsisivät investoimaan, investointiin käytetyt rahat jäisivät pääosin kotimaahan, sillä Suomessa on vahvat perinteet ja valtavasti osaamista sahateollisuuden laitteiden valmistamisessa.

Neljäs kumppanuuspäivä koettiin Koskisella onnistuneena tapahtuma ja perinnettä halutaan jatkaa ja kehittää myös tulevina vuosina. ”Kiitos kaikille hienosta päivästä, se vahvistaa ajatusta siitä, miten tärkeää kumppanimme ja yhteinen vuoropuhelu meille on. Kumppanuuspäivät tulevat jatkumaan tulevina vuosina, lupaa toimitusjohtaja Pahta.