Konserni20.12.2012

Koskisen käynnisti tulostalkoot - omistajat takaisin ruoriin

Koskisen omistajaneuvosto, Kari Koskinen, Eva Paksuniemi ja Markku Koskinen

Koskisen omistajaneuvosto: Kari Koskinen, Eva Paksuniemi ja Markku Koskinen

Koskisen Oy:ssä käynnistettiin elokuussa tulostalkoot, joihin liittyen tehtiin muutoksia myös yhtiön johdossa. Koskisen Oy:n hallitus valitsi yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Markku Koskisen 27.8.2012 alkaen. Lisäksi pääomistajien kesken sovittiin, että Kari Koskinen siirtyi Koskisen hallituksen puheenjohtajaksi ja Eva Paksuniemi hallitukseen jäseneksi.

Reilun kolmen kuukauden ajan toimitusjohtajana työskennelleen Markku Koskisenmukaan positiiviset muutokset eivät synny itsestään. Konsernin kannattavuuden laskiessa omistajat päättivät tarttua härkää sarvista ja palata takaisin juurilleen – perheyhtiön johtoon.

- Niin koko euroalueella, Suomessa kuin Koskisen Oy:ssäkin pitää tehdä muutoksia, joilla toiminta ja kilpailukyky turvataan myös tulevaisuudessa. Halusimme palata takaisin vanhaan, hyväksi havaittuun tulosyksikkövetoiseen toimintamalliin, jossa asiakaslähtöiset arvomme – joustavuus, nopeus ja ketteryys – toteutuvat tuotannosta aina toimituksiin asti.

Strategiasta käytäntöön

Konsernirakenteen muutokseen liittyen Markku Lähteenmäki siirtyy Koskisen lastulevytehtaasta ja koivutuotteista vastaavaksi johtajaksi. Juha Jalkanen jatkaa vaneritehtaan tulosvastuullisena johtajana. Järjestelyn tarkoituksena on tehostaa myyntiä, tuotantotehokkuutta ja näiden yhteensovittamista kaikissa toiminnossa.

Tommi Sneck jatkaa entiseen tapaan sahateollisuuden, Juha Kohonentaloteollisuuden ja Jussi Joensuu puunhankintayhtiö Koskitukin johtajana. Kari Koskinen toimii Koskisen Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja vastaa yhdessä Markun kanssa uuden strategian jalkauttamisesta käytäntöön.

- Tavoitteenamme on, että jokainen työntekijämme ymmärtää oman roolinsa strategiassa ja että se näkyy myös esimiesten käyttäytymisessä. Näissä talkoissa jokaisen on laitettava itsensä likoon, Kari Koskinen painottaa.

Katse tulevaisuuteen

Markku ja Kari Koskisen mukaan yhtiön johdon luottamus tulevaisuuteen on vaikeista ajoista huolimatta pysynyt vahvana.

- Toimintojen tehostamisen ohella teemme jatkuvaa tuotekehitystä ja etsimme uusia markkina-alueita. Puurakentaminen on kasvussa, samoin energiapuun kysyntä. Tuotekehityksessämme on valmiina runsaasti uusia tuotteita, jotka odottavat kaupallistamista. Kunhan markkinat alkavat taas vetää, olemme sataprosenttisen valmiit vastaamaan niiden kysyntään, Kari ja Markku Koskinen toteavat.