Konserni14.12.2018

Koskisen auttaa Tiedeluokka SOLUa innostamaan nuoria luma-aineiden pariin

Koskisen on toimittanut oman tuotantonsa materiaaleja, kuten vaneria ja viilua Tiedeluokka Solun käyttöön.

Koskisen on toimittanut oman tuotantonsa materiaaleja, kuten vaneria ja viilua Tiedeluokka SOLUn käyttöön.

Tiedeluokka SOLU perustettiin Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen yhteyteen, jotta nuoret saisivat mahdollisuuden tutustua luonnontieteellisiin ja matemaattisiin aineisiin oivaltavilla ja mielenkiintoisilla tavoilla. Yritysten tuella on tärkeä rooli luokan toiminnassa.

Nuorten omat urahaaveet ja osaamisen tarve kulkevat Suomessa ristiin. Hakijoita luonnontieteellisten ja matemaattisten aineiden eli luma-aineiden opintoihin on yhä vähemmän, vaikka juuri näille aloille tulevaisuuden työpaikat syntyvät. Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen johtaja Jarkko Lampiselkä kertoo, että suomalaisten nuorten vähäinen kiinnostus luonnontieteellisiä ja matemaattisia oppiaineita kohtaan on huomattu.  

– Meidän ratkaisumme tähän on varsin yksinkertainen. Meidän täytyy vain vaikuttaa lasten ja nuorten käsityksiin, uskomuksiin ja asenteisiin näistä luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista niin, että ne näyttäytyvät houkuttelevina ja kiinnostavina, Lampiselkä kertoo. 

Siksi Päijät-Hämeen LUMA-keskukseen perustettiin Tiedeluokka SOLU. Se on monipuolinen oppimisympäristö, jota koulut ja oppilaitokset voivat hyödyntää opetuskäyttöön. Tiedeluokka SOLU tarjoaa mahdollisuuden tulla tekemään ilmaiseksi kokeellisia töitä matematiikan, kemian, biologian, maantieteen, koodaamisen ja robotiikan alalta joko ohjattuna tai itsenäisesti. 

Lahden Yliopistokampuksen yhteydessä toimiva Päijät-Hämeen LUMA-keskus on osa LUMA-keskus Suomea, joka koostuu 13 paikallisesta keskuksesta ympäri Suomen. LUMA-toiminnan tavoitteena on muun muassa innostaa lapsia ja nuoria LUMA-aineiden opiskeluun ja harrastamiseen, kannustaa opiskeluvaihtoehtojen valinnassa, tukea nykyisiä ja tulevia LUMA-aineiden opettajia ja ohjaajia ja lisätä yleistä tietoisuutta LUMA-aineiden merkityksestä. 

Palkittu ja kiitelty oppimisympäristö

Ympäristörikoksen selvittämistä DNA-testien avulla, AR-hiekkalaatikko, koodaamista ja sydämen preparointia… Tiedeluokka SOLUn tarjoamat sisältökokonaisuudet sisältävät kaikkea sitä, mihin kouluilla ei välttämättä ole resursseja. Monet tehtävät vaatisivat kouluissa opettajilta valtavasti opiskelua, aikaa ja suunnittelua sekä laboratorio-olosuhteet, jotka eivät ole itsestäänselvyys. Siksi opettajillekin on tärkeää, että he saavat viedä ryhmiään Tiedeluokkaan.

Tiedeluokka SOLU on suunniteltu paikaksi, jossa oppilas tai opiskelija voi olla luova, oivaltaa uutta ja oppia käytännön tekemisellä. Lampiselän mukaan luokan tarkoituksena on myös näyttää, mihin kaikkeen mielenkiintoiseen luonnontieteellisten ja matemaattisten aineiden hallinnalla pystyy – eikä se edes ole niin vaikeaa, kuin luulisi. Tarvitaan vain kiinnostusta ja halua keskittyä luma-aineisiin hieman vapaa-ajallakin. 

– Jos me tahdomme saada viulistin, hänen taitonsa eivät kartu koulun musiikkitunnilla. Jos haluamme lisää Tero Pitkämäkiä tai Kimi Räikkösiä, ei niitä tule koulun liikuntatunneilta. Näitä asioita opiskellaan omalla ajalla, ja näihin tarjotaan mahdollisuuksia harrastaa vaikka kuinka paljon. Mutta jos me tahdomme matemaatikon, mihin hän voi mennä? Lampiselkä haastaa. 

Tiedeluokka SOLU aloitti toimintansa noin vuosi sitten. LUMA-keskuksen koordinaattori Tarja Kariola kertoo, että vastaanotto on ollut todella innostunut. Sana on kiirinyt opettajien keskuudessa, ja tiedeluokan kalenteri täyttyy. Myös Lahden kaupunki on huomioinut uuden oppimisympäristön palkitsemalla Tiedeluokka SOLUn vuoden korkeakoulutekona. Lisäksi tänä syksynä kaikki Lahden ysiluokkalaiset vierailevat Tiedeluokka SOLUssa. 

– Tätä työtä on kyllä ilo tehdä. Sekä opettajien että oppilaiden innostus on silmin nähtävää. Tiedeluokka SOLUn vierailutoiminnan lisäksi järjestämme etenkin alakouluikäisille tarkoitettua tiedekerhotoimintaa, joka on otettu Lahden alueella hyvin vastaan. Tiedekerhotoimintaa pidetään kerran viikossa, ja viikko toisensa jälkeen kerhon osallistujamäärä on suuri, Kariola kertoo. 

Tiedeluokka SOLU on suunniteltu paikaksi, jossa oppilas tai opiskelija voi olla luova, oivaltaa uutta ja oppia käytännön tekemisellä.

Tiedeluokka SOLU on suunniteltu paikaksi, jossa oppilas tai opiskelija voi olla luova, oivaltaa uutta ja oppia käytännön tekemisellä. 

Yritykset auttavat toimintaa kukoistamaan ja jatkumaan 

Yritysten sponsorointi on tärkeää Tiedeluokka SOLUn toiminnan kannalta. Yhteistyö yritysten kanssa voi pienimmillään olla tiedonvaihtoa. Laajimmillaan se voi olla tiivistä yhteistyötä, mutta pienet, konkreettiset teotkin ovat merkittäviä. 

– Yritys voi tarjota välipalat tai koululle bussikyydin Tiedeluokka SOLUun. Monissa kouluissa nämä voivat olla asioita, jotka vaikuttavat siihen, voidaanko jotakin ylimääräistä järjestää, Lampiselkä kertoo. 

Koskisen sponsoroi toimintaa rahallisesti ja sen lisäksi tarjoaa oman tuotantonsa materiaaleja, kuten vaneria ja viilua, tarpeen mukaan kurssikäyttöön. Koskisen Sahateollisuuden vientipäällikkö Juha Virmiala pitää yhteistyötä tärkeänä ja toivoo, että Tiedeluokka SOLUn tavoitteet toteutuisivat mahdollisimman hyvin.  

– Tiedeluokka on hieno juttu! Tämä kiinnostaa aikuisenkin näkökulmasta. Olemme käyneet tutustumassa LUMA-toimintaan ja tiedeluokkaan, ja nyt odotan oman lapseni kasvamista sen ikäiseksi, että pääsisimme hänen kanssaan mukaan, Virmiala kertoo. 

Koskisen jakaa huolen siitä, että tulevaisuudessa saattaa olla pulaa alan osaajista.

– Meidänkään alallemme ei työntekijöitä ihan liukuhihnalla valmistu. Me ja monet muutkin alan yritykset koulutamme työntekijämme oppisopimuskoulutuksella, jotta saamme tarvitsemaamme osaamista. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että nuoret löytävät luma-aineiden pariin. Voi olla, ettei toiminta tuo juuri meille uusia työntekijöitä, mutta asia on yleisesti niin tärkeä, että haluamme olla mukana myös jatkossa.