Konserni16.11.2016

Koskisen allekirjoitti kansallisen energiatehokkuussopimuksen

Koskisen vaneritehtaan voimalaitos sekä tukkikenttä

Suomessa energiatehokkuutta edistetään vapaaehtoisella kansallisella energiatehokkuussopimuksella. Sopimuksen on allekirjoittanut jo 156 yritystä ja 16 kuntaa/kuntayhtymää. Myös Koskisen Oy on allekirjoittanut tämän vapaehtoisen energiatehokkuussopimuksen, jossa sitoudumme tehostamaan energiankäyttöämme nykytasosta 7,5 % vuoteen 2025 mennessä.

Vaneritehtaan kuivauskoneen lämmöntalteenoton kytkentä tehtaan ilmanvaihtoon.

Vaneritehtaan kuivauskoneen lämmöntalteenoton kytkentä tehtaan ilmanvaihtoon.

14.10.2016 allekirjoitettiin energiatehokkuussopimus vuosille 2017–2025. Sopimusjärjestelmän yksi tärkeimmistä tavoitteista on edistää uusien energiatehokkaiden tekniikoiden ja palveluiden käyttöönottoa.

- Meillä tämä voisi olla esimerkiksi siirtyminen ledivalaistukseen, lämmön talteenoton tehostamista tai vaikkapa aurinkoenergian käyttöä. Sopimuksen puitteissa voi näille hankkeille hakea myös investointitukea, kertoo Koskisen energia-asioista vastaava johtaja Juha Jalkanen.

Energian säästämistä koskevat aloitteet ja ideat ovat yhtä tervetulleita kuin tuotannon tehostamiseen ja turvallisuuteen liittyvät aloitteet, kannustaa Jalkanen henkilöstöä.

Koskisen vaneritehtaan kuljetin ja piiput.

Motiva Services teki vuonna 2015 Koskisen Oy:ssä energiatehokkuuslain mukaisen energiakatselmuksen. Tässä katselmuksessa löydettiin vaneri- ja lastulevytehtaalla mm. lämmöntalteenottoon liittyviä kehitysmahdollisuuksia, näitä voidaan mahdollisesti hyödyntää uudella, 2017 alkavalla energiatehokkuussopimuskaudella. 

Energiatehokkuuden parantaminen on jatkuva prosessi, johon tarvitaan koko henkilöstön sitoutumista. On hyvä huomata että sopimusten avulla tehostetaan eri alojen energiankäyttöä vapaaehtoisin keinoin, ilman uutta lainsäädäntöä. Kansallisen energiatehokkuussopimuksen avulla me kaikki olemme luomassa ilmastoystävällisempää tulevaisuutta.