Konserni05.05.2015

Keväinen viikko Koskisella

Markku Koskinen, Koskisen toimitusjohtaja

Markku Koskinen, Koskisen toimitusjohtaja

Omistaudumme puulle, joka viikko. Viikossakin ehtii tapahtua monenlaisia asioita. Prosessimme alkaa metsästä ja puun kasvatuksesta. Suomessa myymme 200 000 puuntainta parhaina kevätviikkoina. Näistä puolet myymme metsäomistajien istutettavaksi ja toisesta puolesta hoidamme myös istuttamisen.

Ostamme puuta n. 40 000 mottia viikossa. Eli 4 metriä korkeaa tukkipinoa 5 kilometriä viikossa, tämä vastaa 800 rekka-autoa. Tästä käytämme puolet itse laadukkaiden puutuotteiden valmistukseen. Toinen puoli myydään kemiallisen metsäteollisuuden raaka-aineeksi tai käytetään poltettuna teollisuuden tarpeisiin tai kaukolämmön tuottamiseksi.

Viikossa teemme 40 000 tuntia töitä. Välillisesti teetämme 200 000 tuntia töitä viikoittain, kun otetaan huomioon tavarantoimittajamme, metsätalouden ja alihankkijat. Tämä vastannee viikoittain tuhatta henkilötyöpäivää.  Suora ja välillinen työllisyysvaikutuksemme on 5000 henkilötyövuotta, promille koko Suomen väestöstä ja yli kaksi promillea työssäkäyvistä.

Keskimäärin meille sattuu yksi tapaturma viikossa. Tämän välttämiseksi teemme yhä enemmän turvallisuustyötä, oppimista ja asenteiden sekä toiminnan kehittämistä. Tavoitteemme on, ettei edes joka kuukausi sattuisi tapaturmia.

Saamme viikossa aikaan muun muassa 2000 km sahatavaraa, mikä on edestakaisin Suomen päästä päähän. Viikossa valmistuu myös 2 miljoonaa neliötä viilua, eli 200 hehtaaria, tämä tekee melkein 300 jalkapallokenttää.

Liikevaihtoa muodostamme keskimäärin 5 miljoona euroa viikossa eli 5000 euroa jokaista koskislaista kohti. Tästä 2 miljoonaa euroa jakautuu maakuntaan raaka-aineen kantohintana sekä korjuu- ja kuljetusurakoihin. Palkkoina maksamme viikoittain n. miljoonan, tämäkin pääasiassa lähiseudulle, Päijät-Hämeeseen ja Hirvensalmelle.  

Markku Koskinen
toimitusjohtaja