Konserni05.04.2016

FIBSin monimuotoisuusverkoston jäsenet opintomatkalla Berliinissä

Koskisen Oy on Suomen merkittävimmän ja johtavan yritysvastuuverkoston, FIBSin, jäsen vuodesta 2014. Samana vuonna allekirjoitimme myös FIBS monimuotoisuusverkoston monimuotoisuussitoumuksen, jonka myötä lupaamme tarjota yhdenvertaisia mahdollisuuksia, tunnistaa ja hyödyntää yksilöllistä osaamista, johtaa oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia sekä viestiä monimuotoisuuteen liittyvistä tavoitteistamme ja saavutuksistamme. 

FIBS monimuotoisuusverkoston matkaajat

FIBS monimuotoisuusverkoston matkaajat

FIBSin monimuotoisuusverkosto auttaa suomalaisyrityksiä kehittämään henkilöstön ja asiakkuuksien monimuotoisuuden johtamista ja hyödyntämään ihmisten erilaisia taustoja, osaamista ja ominaisuuksia entistä innovatiivisemman, tuottavamman ja vastuullisemman työyhteisön rakentamiseksi.

Monimuotoisuusverkostoja on perustettu jo 15 Euroopan maahan, näistä uusimpia ovat Hollannin, Suomen, Viron, Irlannin ja Luxemburgin verkostot. Kaikkien eurooppalaisverkostojen toiminnan lähtökohtana on meidänkin allekirjoittama monimuotoisuussitoumus (Diversity Charter).

Koskisen Oy:llä oli mahdollisuus osallistua monimuotoisuusjohtamisen opintomatkalle Berliiniin 3.-4.3.2016.  Mukaan valittiin FIBSin toimesta neljä suomalaista sitoumuksen allekirjoittanutta jäsenyritystä. Opintomatka järjestettiin yhteistyössä Suomen, Puolan ja Saksan monimuotoisuusverkostojen kanssa, ja matkan rahoitti monimuotoisuusverkostojen yhteiselin EU Diversity Charters Platform. Suomea edusti Koskisen Oy:n (Eva Wathén) lisäksi Wärtsilä (Saara Eder-Falck), Alma Media (Sanna Forsström-Hack) ja Posti (Merja Suomalainen). FIBSistä olivat mukana monimuotoisuusverkostosta vastaava Riina Kasurinen sekä monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija Aulikki Sippola.

Puolalaisedustajat tulivat yrityksistä EDF Polska , Orange Polska, Provident Polska ja ArcelorMittal Poland. Saksaa edustivat paikallisen monimuotoisuusverkoston jäsenyritykset Axel Springer, BSR, VIA Schankhalle Pfefferberg ja Deutsche Bahn sekä tietenkin itse verkoston (Charta der Vielfalt) vastuuhenkilöt.

Kuulimme matkalla siitä, millaisia toimenpiteitä kukin yritys on monimuotoisuusjohtamisen saralla tehnyt ja toisaalta niistä haasteista joiden parissa kukin tällä hetkellä tuntuu olevan. Suomen osalta voit lukea kuinka Alma Mediassa monikulttuurisuus on osa arkea, miten Koskisen Oy tukee nuoria työllistymisessä, miten Postilaiset ideatalkoot toimivat ja mitä Wärtsilän Diversity Initiative pitää sisällään. 

Olemme Koskisella kertoneet Koskisen akatemiasta aiemminkin ja nyt katse on kiinnittynyt myös laajemmassa mittakaavassa siihen, miten saisimme syrjäytymisriskin alla olevat nuoret aktivoitua työelämään tai opiskelujen pariin. Oppisopimuskoulutus on tähän mielestämme oivallinen ja käytännönläheinen vaihtoehto. Monimuotoisuusjohtamisen nouseva haasteemme on se miten työyhteisö saadaan sopeutumaan uusiin etnisiin ryhmiin tai heidän edustajiinsa ja toisaalta miten osaamme ottaa vahvuudet tältä osin parhaaseen käyttöön.

Osanottajan näkökulmasta voisi todeta että Keski-Euroopassa korostuu Skandinaviaa enemmän mies- naisnäkökulmat monimuotoisuusjohtamisessa.  Tosin kyllähän Suomessakin seurataan tiiviisti sitä miten naisten osuus pörssiyritysten johtoryhmissä kehittyy. Kehitys on Suomessakin toivottua hitaampaa, mutta en ole aivan varma ovatko syyt tähän samat kuin esim. juuri Puolassa ja Saksassa.

33 % on rajaluku kriittiselle massalle, jolloin vähemmistön tuoma rikkaus esim. osana tiimiä alkaa oikeasti hyödyntää kokonaisuutta.  Tämä tarkoittaa esim. vähintään kahta naisjäsentä kuusihenkisessä johtoryhmässä.

Mielenkiintoista oli myös kuulla, että sekä Saksassa että Puolassa on kiintiö vammaisten määrälle kokonaistyövoimasta. Saksassa 5 % ja Puolassa 6 % työvoimasta.  Se, miten vammaisuus määriteltiin, jäi hieman epäselväksi.  Kiintiöiden luvut tuntuvat korkeilta ja oletan, että toimialakohtaisia eroja kumpaankin suuntaan sallitaan, jotta esim. työturvallisuutta ei vaaranneta.

Pääsimme myös testaamaan ensimmäisten suomalaisten joukossa Deutsche Bahnin monimuotoisuuspeliä, joka muistutti perinteistä lautapeliä.  Noppaluvun perusteella pelaaja joutui milloin minkäkin monimuotoisuusjohtamista muistuttavan haasteen eteen, jota sitten yhdessä pienryhmässä pohdittiin. 

Matkan helmi oli kuitenkin osallistujanäkökulmastani Jessica Gedamun vetämä työpaja ”Unconcsious Bias” (Piilevät ennakkoluulot).  Tämä sai monta ajatusta liikkeelle ja sisältöä olemme jo avanneet jatkotyöpajoissa Koskisella matkan jälkeen.  Kiteytetysti voisi sanoa, että meillä kaikilla on ennakkoluuloja.  Tärkeää on, että on niistä tietoinen ja että ymmärtää niiden merkityksen osana monimuotoisuusjohtamista.

Monimuotoisuusjohtaminen avautui matkan myötä suuremmassa ja erilaisessa valossa kuin matkalle lähtiessä.  Se ei ole esim. vain ikään, sukupuoleen tai etniseen taustaan tuijottamista vaan jotain paljon suurempaa.  Miten osaamme huomioida vielä paremmin jatkossa erilaiset koulutustaustat, kokemuksen, taidot, kyvyt, henkilökohtaiset arvot, kulttuurin jne. Erilaisuuden oikea ymmärtäminen on suuri rikkaus, joka parhaimmillaan kasvattaa tuottavuutta, vähentää riskejä, tuo kustannussäästöjä, tuottaa uusia tuotteita ja palveluja ja vaikuttaa merkittävästi mielikuvaamme meistä toimittajana, työnantajana ja yhteistyökumppanina. Olemme tärkeän asian äärellä.

Eva Wathén

Director, CSR & Brand

Seuraa halutessasi FIBSin ja monimuotoisuusverkoston jäsenten hyviä käytäntöjä Twitterissä: #vastuullisuusratkaisut, ja FIBSin toimintaa @FIBSry ja #DCFinland