Konserni09.05.2016

ELMERI edistää työturvallisuutta sahalla

Työryhmä ELMERI-kierroksella sahan terähuoneessa.

Työryhmä ELMERI-kierroksella sahan terähuoneessa.

ELMERI on Työterveyslaitoksen kehittämä yksinkertainen arviointimenetelmä siisteyden ja turvallisuuden havainnointiin sekä niiden kehittämiseen työpaikoilla. ELMERI soveltuu työpaikan omaan työympäristön seurantaan, siinä havainnoidaan 26 eri aihealuetta ja malli on sovellettavissa lähes kaikenlaisiin ympäristöihin. Havaintolomake on yksi A4-kokoinen kaavake, joka täytetään havaintokierroksella. Havainnot merkitään lomakkeen 26 kohtaan periaatteella: kunnossa / ei kunnossa / ei havaintoa.

ELMERI-menetelmä otettiin käyttöön Koskisen Sahateollisuudessa loppuvuonna 2014. Alkuun pääsyssä helpottivat selkeät havainnointiohjeet, jotka löytyvät Työterveyslaitoksen materiaalista. Esimerkiksi kohdassa ”Järjestys ja siisteys” sanotaan työpöydistä ja työtasoista, että ne ovat kunnossa, mikäli ne ovat järjestyksessä eikä niillä ole tarpeetonta tavaraa. Lisäksi kierroksella voi tehdä muita muistiinpanoja sekä turvallisuushavaintoja.

- Ensimmäiset kierrokset menivät järjestelmän käyttöä harjoitellessa, seuraavana vuonna päästiin jo laskemaan ELMERI-indeksiä aidosti, kertoo Argo Vinkman, sahateollisuuden projekti-insinööri ja maalauksen työnjohtaja.

- Uusi Koskisen oma jatkuvan parantamisen mobiilisovellus mahdollistaa myös sen, että kierroksilta voidaan tehdä turvallisuushavainto suoraan Koskisen intraan.

Havaintolomakkeen perusteella lasketaan ELMERI-indeksi, joka on täydet 100 %, jos kaikki havainnoidut kohteet ovat kunnossa. Indeksi kertoo suoraan, kuinka monta prosenttia havainnoiduista kohdista on kunnossa ja se lasketaan jokaiselle osastolle erikseen. Sahateollisuudessa lasketaan myös yhteinen indeksi, tämän vuoden tavoitteena on ylittää 85 %.

- Tavoite on haasteellinen, mutta luotan että pääsemme siihen, sanoo tuotantopäällikkö Jaakko Huttunen.

- Viime vuodelta opimme sen, että kierrokset kannattaa aikatauluttaa heti koko vuodeksi, jotta ne tulevat varmasti pidettyä.

Sahateollisuudessa onkin aikataulutettu yksi ELMERI-kierros joka toiselle viikolle. Yhteen kierrokseen menee 1 - 2 tuntia riippuen kierrettävistä alueista.

- Lautatarhan alue on niin laaja, että yhdellä kierroksella käydään vain ennalta sovituilla osastoilla, sanoo Vinkman.

- Tarkoitus on käydä vuoden mittaan kaikilla osastoilla useampaan kertaan. Kuitenkin eri kierroksilla vähän eri kohteissa, jotta kaikki paikat tulevat käytyä läpi.

Sahateollisuudessa on sovittu, että kierroksilla on mukana osaston työntekijöiden edustaja, osaston esimies, työsuojeluvaltuutettu, tuotantopäällikkö, työsuojelupäällikkö sekä kunnossapidon edustajat. Tarvittaessa mukaan voidaan ottaa myös urakoitsijoiden edustajia.

-  Kun kierroksilla ovat kattavasti edustettuina kaikki asianosaiset, asioiden eteenpäin viemisestä on helppo sopia. Lisäksi kierroksilla on monesti havaittu paljon muutakin kuin vain ELMERIin liittyviä asioita, kehuu Huttunen kierroksien antia.

- Alussa ELMERI-kierrosten järjestäminen tuntui hieman hankalalta, koska henkilöstö koki että heitä moititaan huonosta siisteydestä, toteaa Vinkman.

- Ajan myötä olemme kuitenkin havainneet, että yhteinen työympäristö muuttuu viihtyisämmäksi sekä turvallisemmaksi, kun siisteys ja järjestys paranevat.

Kun työkalut ja -välineet löytyvät niille kuuluvilta paikoilta, työ nopeutuu ja helpottuu. Lisäksi siivoaminen on helpompaa, kun turhat rojut poistetaan nurkista.

- Siistit ja järjestyksessä olevat tuotantotilat antavat myös asiakkaille positiivisen vaikutelman yrityksestä ja sen toiminnan laadusta, jatkaa Vinkman.

- Olemme saaneet paljon positiivista palautetta myös myynnistä, että tuotantotilojen ja alueen siisteys on parantunut.

Työ yhteisen työpaikan siisteyden ja turvallisuuden edelleen kehittämiseksi jatkuu Koskisen sahateollisuudessa pontevasti, valmista ei tule koskaan!