Konserni11.10.2011

Asiakaslähtöinen kehitystyö

Kari Koskinen, Koskisen kehitysjohtaja

Kari Koskinen, Koskisen kehitysjohtaja

Koskisen 2015 strategiassa asiakaslähtöisyys on keskeinen teema. Haluamme tuottaa asiakkaillemme laadukkaitta tuotteita ja ratkaisuja. Olemme asettaneet kasvutavoitteet palveluliiketoiminalle ja uusille tuotteille. Haluamme kasvaa yhdessä valittujen kumppaneiden kanssa. Kaikkea ei tarvitse itse tehdä. Meidän on uudistuttava jatkuvasti ja kehitettävä uusia tuotteita yli yksikkörajojen. Näistä strategian tavoitteista lähtien olemme aloittaneet kaksi kehityshanketta.

Koskisen Oy:ssä on myynti, tuotepäälliikkö ja tuotekehitys- organisaatioita uudistettu voimakkaasti tänä vuonna uuden strategian mukaisesti. Aiemmin toimimme puhtaasti tulosyksikköpohjalta. Jatkossa meidän täytyy toimia saumattomasti yli yksikkörajojen. Meidän on löydettävä uusia innovatiivisia toimintamalleja.

Lahti School of Innovationin kanssa on käynnistetty kehityshanke näiden uusien toimintamallien löytämiseksi. Nykytilaa ja siinä esiintyviä ongelmia peilattiin draaman keinoin Lahdessa 9.6.2011. Osanotto oli kiitettävä ja palaute päivästä ole erittäin positiivinen.

Seuraavissa sessioissa keskitytään yhdessä uusien parempien toimintamallien kehittelyyn. Ensi vuonna on tarkoitus ottaa tähän kehitystyöhön mukaan kolme valikoitua kotimaan asiakasta. Ensi vuonna hanketta laajennetaan mahdollisuuksien mukaan myös ulkomaan konttoreihin ja ulkomaisiin asiakkaisiin.

Koskisen tunnetaan innovatiivisenä yrityksenä puualalla. Olemme tuoneet rohkeasti monia uusia tuotteita ensimmäisenä markkinoille perustuen näkemykseen asiakastarpeista ja niiden kehittymisestä.

Jokapäiväisessä asiakaspalvelussa ratkomme jatkuvasti asiakkaan ongelmia ja siinä olemme hyviä. Uuden tuotteen kehittelyssä syvällisempi asiakastarpeen tuntemus on välttämätöntä. Haluamme tiivistää yhteistyötä asiakkaidemme kanssa uusien tuotteiden kehittelyssä. Jatkossa ei enää riitä pelkästään myynti/ostaja kontaktipinta. Haluamme yhteistyön tiivistämiseksi luoda syvällisemmät suhteet asiakkaisiimme varsinkin tuotekehitysasioissa. Yhteistyön tiivistäminen on win-win tilanne, josta molemmat osapuolet hyötyvät.

Meillä on menossa monta kehityshanketta, jotka ovat kypsymässä asiakasyhteistyövaiheeseen. Ja muutamien yritysten kanssa yhteistyö on jo aloitettu aktiivisesti. Tavoite on kehittää uusi toimintamalli, jolla pystymme vastaamaan kiristyvän kilpailun haasteisiin.

Kari Koskinen